Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:

Klinická genetika, diferenciální diagnostika geneticky podmíněných syndromů, genetické poradenství, včetně zaměření na problematiku mentálních retardací, autismu, neurogenetických a nádorových onemocnění, prekanceróz, cystické fibrózy, smyslových poruch. Molekulárně genetická problematika a diagnostika neurodegenerativních onemocnění, cystické fibrózy, hereditárních a familiárních nádorových onemocnění, mentálních retardací, smyslových postižení, tromboembolických stavů, dysfertilit. Cytogenetická a molekulárně cytogenetická diagnostika, prenatální genetická diagnostika, včetně preimplantační. Reprodukční genetika, metody umělého oplodnění.

 

Vytvořeno: 12. 9. 2021 / Upraveno: 31. 3. 2023