Archiv

0

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy v ak. roce 2018/19.

0

Ústav jazyků vypisuje termíny pro jazykové testy na stáže Erasmus 2019/2020.

0

E-learningový přípravný kurz k přijímacímu řízení z biologie, chemie a fyziky pro uchazeče o studium na 2. lékařské fakultě bude zahájen 28. ledna 2019, vlastní výuka proběhne od 4. 2. do 17. 4., uzavřen bude 9. června 2019. Přihlašujte se přes elektronickou aplikaci.

0

The second edition of our international course in Paediatric Endocrinology and Diabetes Education took place at the Second Faculty's Department of Paediatrics. Read what participants had to say about the programme.

1

Dne 10. a 11. prosince 2018 se konalo 2. kolo voleb do akademického senátu 2. lékařské fakulty...

0

Přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FNM a předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP vystoupila v pořadu ČT 1 (6. 12. 2018) na téma Je nutná regulace léčitelů?

0

28. listopadu promluvil před zcela naplněnou Velkou posluchárnou o své životní cestě světoznámý plastický chirurg prof. Bohdan Pomahač. Přinášíme videozáznam, fotogalerii a krátké shrnutí od hlavní organizátorky Anny-Marie Stejskalové.

1

Současný předseda akademického senátu doc. Ondřej Hrušák píše úvahu o tom, co vše je náplní činnosti akademického senátu.

Stránky