Archiv

0

V úterý 18. června 2019 bude pokladna na děkanátu uzavřena. Děkujeme za pochopení.

0

Uchazeči mohou nahlédnout do svých materiálů ve středu 7. 8. 2019 v 10.00 na Studijním oddělení děkanátu 2. lékařské fakulty UK.

0

Ve dnech 8.–12. července 2019 se bude konat týdenní kurz Pokroky ve vybraných oblastech biomedicíny pro studenty lékařských fakult, zaměřený na získání nových poznatků a praktických zkušeností s výzkumnou činností.

0

Byli jsme pozváni přednášet do ChongQingu v Tibetu... Komentované fotografie z cesty posílá prof. Jan Lebl, přednosta Pediatrické kliniky.

0

Děkan fakulty prof. Vladimír Komárek v rozhovoru shrnuje nejpodstatnější změny, které fakultu čekají v souvislosti s modernizací studia všeobecného lékařství.

0

Prof. Petr Marusič, proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti a hlavní koordinátor změn kurikula pro 4. až 6. ročník, shrnuje nejpodstatnější chystané změny (tento text doplňuje rozhovor s děkanem fakulty zde).

0

Orientační týden 2019 je určen pro studenty všech prvních ročníků UK. Koná se 16.–20. září 2019, rezervace na jednotlivé přednášky bude spuštěna 9. září v 10.00. Akce má facebookovou událost.

0

Prof. Josef Zámečník, koordinátor změn kurikula pro 1. až 3. ročník, shrnuje nejpodstatnější chystané změny (tento text doplňuje rozhovor s děkanem fakulty zde).

0

Ve dnech 5. až 8. června 2019 se v Liverpoolu konala 42. konference Evropské společnosti pro cystickou fibrózu… Píše prof. Pavel Dřevínek.

0

Fyzioterapie je jednou z vlajkových lodí 2. lékařské fakulty. Zeptali jsme se několika našich studentů napříč ročníky na jejich názor...

Stránky