Archiv

0

Pozvánka na sérii webinářů Research Smarter s následujícími tématy: Porozumět financování vědy; Důležitost výzkumné spolupráce; Identifikace klíčových zdrojů pro instituci – Bibliometrické analýzy v praxi.

0

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu ministerstva zdravotnictví na roky 2022–2025.

0

Milé uchazečky a uchazeči, přinášíme vám souhrn nejnovějších (doufáme, že už posledních) změn týkajících se letošních přijímacích zkoušek na naše programy. Přesný termín, hodinu a místo konání vaší přijímací zkoušky se dozvíte v písemné pozvánce, kterou obdržíte v nejbližší době, a také v systému SIS u vaší elektronické přihlášky.

0

Život Florence Nightingale, považováné za zakladatelku profesionálního ošetřovatelství, u příležitosti Mezinárodního dne sester připomínají dr. Daniel Jirkovský, přednosta Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol, a Mgr. Jana Nováková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Motol.

0

Workshop proběhne 8. června 2021 od 10.00 do 13.00.

0

Oborová rada doktorského studijního programu Zobrazovací metody v lékařství vypisuje pro akademický rok 2020/2021 v termínu od 20. 5. kurz Vybrané kapitoly zobrazování v lékařství (B90189).

0

Databáze, která nabízí vyvážený přehled aktuálních situací a zemí a zahrnuje populární témata z širokého spektra oborů. Knihy napsali experti z daných oborů a formou otázek a odpovědí v nich poskytují vhled do konkrétní problematiky. Zkušební přístup pouze do 5. 6. 2021 přes Portál elektronických zdrojů.

0

Výzkumná platforma pokrývající evropské a mezinárodní soutěžní právo obsahuje primární materiály od časopisů a knih po dokumenty evropských úřadů, a dále analýzy těchto dokumentů např. formou komentářů. Zkušební přístup pouze do 24. 5. 2021 přes Portál elektronických zdrojů.

0

Na oddělení Dětské neurologie Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přijmeme sekundárního lékaře/lékařku.

Stránky