Aktuality

Další ročník Barometru mezi mediky

21. 10. 2021

Cílem šestého ročníku mezinárodního průzkumu, který je určen primárně studentům 4., 5. a 6. ročníků, je zjistit, kam mají studenti namířeno po ukončení studia. Dotazník je možné vyplnit on-line do pátku 31. prosince 2021.

Jednostupňová veřejná soutěž Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR

20. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020–2026, konkrétně Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR. Fakultní termín odevzdání přihlášek (včetně všech podkladů) je nejpozději do 15. listopadu 2021.

 

Na Karlovku Tour v Praze

19. 10. 2021

V sobotu 13. listopadu od 9.00 do 16.00 hod. se na Právnické fakultě UK představí uchazečům o studium jednotlivé fakulty Univerzity Karlovy. Budete mít možnost navštívit přednášku o studiu na 2. lékařské fakultě, popovídat si s našimi studenty a také zhlédnout vystoupení fakultního tanečního souboru Prdlý kosti.

Workshop Management of Science

19. 10. 2021

On-line workshop určený akademikům a výzkumným pracovníkům, kteří se chtějí rychle zorientovat v grantových příležitostech, proběhne 11. listopadu od 13.00 do 15.30. hod.

Vyhlášení veřejné soutěže v programu Inter-Excellence II

14. 10. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž LUASK22 pro bilaterální projekty Česká republika – Slovenská republika. Podat lze společný výzkumný projekt i v oblasti zájmu Biomedicína a medicínská biotechnologie. Fakultní termín pro podání žádostí je do 29. listopadu 2021.