Archiv

0

Zakladatel dětské neurochirurgie zemřel v neděli 18. července 2021 ve věku sta let.

0

Student 4. ročníku Všeobecného lékařství v rozhovoru na serveru Refresher (15. 7. 2021).

0

Zápis studentů do vyšších ročníků se bude konat dle harmonogramu uvedeného v článku…

0

Po přestávce vynucené proticovidovými omezeními nás v červenci a srpnu opět čekají promoce absolventů 2. lékařské fakulty. Přibližujeme, jak vše probíhá, s jakými tradičními předměty, oblečením či funkcemi se tu setkáte nebo jaké je znění promočních slibů v češtině.

0

Poděkování prof. Vladimíra Komárka, děkana 2. LF UK, a prof. Petra Marusiče, proděkana pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti 2. LF UK, a výsledky hodnocení.

0

Zlatá promoce absolventů Univerzity Karlovy se uskuteční v sobotu 2. října 2021. V této souvislosti prosíme fakultní veřejnost o pomoc s vyhledáním absolventů Fakulty dětského lékařství z let 1970 a 1971.

0

Informace pro uchazeče.

0

Druhý ročník sportovního klání mezi fakultami a nově i nemocnicemi.

0

Možnost přihlášení do pátku 9. července, kurz proběhne od 12. července do 16. července 2021.

0

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2021 lze podávat do 1. října.

Stránky