Archiv

0

V době od 16. 8. 2018 do 24. 8. 2018 bude pokladna otevřena pouze v úterý a čtvrtek od 10.00 do 12.00.

0

2. lékařská fakulta UK vyhlašuje na základě pokynu MŠMT ČR soutěž o projekty v rámci institucionálního plánu (dále jen „IP“) pro VVŠ na roky 2019–2020. Cílem IP je přispět k naplňování priority stanovené v Dlouhodobém záměru 2. LF UK v Praze na roky 2016–2020.

0

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pořádá ve dnech 3. až 5. října 2018 v Kongresovém centru Praha svůj XXV. kongres. Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách akce. Studenti lékařských fakult mají tradičně přístup na odborná jednání kongresu zdarma. Mohou se zúčastnit po předložení studijního indexu, případně jiného dokladu prokazujícího příslušnost k akademické obci.

0

Přijímací zkoušky pro naše zahraniční uchazeče mají trochu jiné načasování než pro ty české. Kalendář se v posledních letech ustálil na dvou pražských termínech a několika výjezdech.

0

Všem studentům, kterým ještě schází ústní zkoušení, nabízíme...

0

Ve čtvrtek 2. srpna 2018 zemřel docent Václav Smetana. Poslední rozloučení se bude konat v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Strahovském klášteře ve středu 8. srpna 2018 v 11 hodin. Na emeritního přednostu motolské ortopedie vzpomíná prof. Tomáš Trč.

0

Článek, v němž odpovídá prof. Pavel Dřevínek, přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, si můžete přečíst na serveru novinky.cz (21. 7. 2018).

0

S přednostou Kliniky ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol hovořil Filip Šára pro server novinky.cz (2. 8. 2018).

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro zimní semestr 2018/2019.

Stránky