Archiv článků a aktualit

Ocenění pro dr. Markétu Rackovou

2. 12. 2021

Doktorandka z Kliniky dětské hematologie a onkologie – skupiny CLIP získala první cenu na mezinárodní postgraduální konferenci v Hradci Králové, která se konala 25. a 26. listopadu 2021.

Brýle pro Afriku

30. 11. 2021

Máte doma staré, nepoužívané, ale stále funkční dioptrické brýle? A věděli jste, že v Keni takové brýle stojí roční plat? Darujte brýle lidem, kteří je opravdu potřebují, ale nemohou si je dovolit.

Pro studenty funguje fakultní ombudsman

26. 11. 2021

Na základě rozhodnutí děkana fakulty prof. MUDr. Vladimíra Komárka, CSc., byla v říjnu 2021 pro české studenty na naší fakultě vytvořena pozice ombudsmana. Tuto roli bude zastávat PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D., Ph.D., z Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol.

Opatření děkana č. 20/2021

19. 11. 2021

Pravidla pro zasedání habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem

Platnost: 19. 11. 2021
Účinnost: od 19. 11. 2021
Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Strom života jako pietní místo pro dárce

19. 11. 2021

V pátek 12. listopadu proběhl v Ústavu anatomie 2. LF UK slavnostní akt k uctění památky dárců těl pro anatomické účely. Lípa srdčitá, která zde byla zasazena ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze, ponese na větvích dřevěné lístky s křestními jmény dárců.

2. lékařská on-line: ptejte se našich studentů

18. 11. 2021

Chcete se zeptat na cokoliv, co vás zajímá v souvislosti s přijímačkami a studiem na 2. lékařské? Ujistit se, zda jste si správně vybrali svůj budoucí obor studia, a zjistit víc o tom, co vás na medicíně nebo fyzioterapii čeká? Nabízíme vám možnost hovořit s našimi studenty z různých ročníků.

Seminář Ženy ve vědě

18. 11. 2021

Seminář proběhne ve čtvrtek 25. listopadu od 9.30 do 17.00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina, bude streamován na YouTube. Vystoupí na něm i přednostka Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol prof. Jiřina Bartůňková.

Konference MEFANET 2021

16. 11. 2021

Zveme na setkání pedagogů a studentů lékařských a zdravotnických fakult z České a Slovenské republiky s odborníky v oblasti zdravotnické informatiky a elektronické podpory výuky. Konference se uskuteční 23.–24. listopadu 2021 v Brně.

2. lékařská se na pražských právech představila uchazečům o studium

15. 11. 2021

V sobotu 13. listopadu proběhla na Právnické fakultě UK akce Na Karlovku Tour, na níž se bylo možné seznámit se všemi fakultami Univerzity Karlovy. Zveřejňujeme záznam přednášky o studiu na 2. lékařské fakultě a také fotogalerii, která přibližuje atmosféru dne, včetně vystoupení fakultního tanečního souboru Prdlý kosti.

Dáváme buňkám obsáhlý dotazník

11. 11. 2021

Jedním ze čtyř profesorů 2. lékařské fakulty, kteří na slavnostním ceremoniálu v Karolinu 5. června převzali z rukou ministra školství Roberta Plagy jmenovací dekret, byl Tomáš Kalina. Jmenován byl v oboru lékařská imunologie. Rozhovor.

Záznam z debaty kandidátů

11. 11. 2021

Ve středu 10. listopadu 2021 ve Velké posluchárně představili svůj program kandidáti na funkci děkana 2. lékařské fakulty prof. Marek Babjuk a prof. Jan Lebl. Videozáznam.
 

 

Webináře Metody, nástroje a jejich využití ve výuce

9. 11. 2021

Zveme na sérii webinářů Metody, nástroje a jejich využití ve výuce. Webináře budou zaměřeny na vybrané aktivizační metody a nástroje vhodné pro testování, sběr a vizualizaci informací. Webináře jsou určeny pro zaměstnance 2. LF UK a FN Motol.