Archiv

1

Hostem Vědecké konference bude ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Hovořit bude na téma Leadership neboli náčelnictví. Ve středu 13.15, v Pelouchově posluchárně (Žížala, kampus Plzeňská). Některá témata jsme otevřeli již v krátkém rozhovoru.

0

Ve středu 25. dubna a ve čtvrtek 26. dubna, v době konání Vědecké konference, bude dle opatření děkana č. 4/2018 zrušena výuka od 10 h. Ve středu začíná program v Žížale na Plzeňské už v 9.30 workshopem Jak se měří věda... a vědci. Děkan tímto prosí vyučující o ukončení výuky dostatečně včas tak, aby všichni, kteří mají zájem se workshopu zúčastnit, měli dostatek času přesunout se na místo. Děkujeme všem za pochopení.

0

V soutěži Medik roku 2018 obsadily týmy 2. lékařské fakulty 8. a 9. místo. Reportáž píše Petr Kala, student 6. ročníku Všeobecného lékařství.

1

Prof. Julius Lukeš, ředitel Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích, bude jedním z hlavních hostů letošní Vědecké konference. Mluvit bude o prokaryotech a eukaryotech, která jsou součástí každého z nás. Ve čtvrtek 26. dubna od 10.30 v Pelouchově posluchárně.

1

Prof. Eberhard Passarge, autor známé učebnice Color Atlas of Genetics a emeritní ředitel Katedry genetiky člověka Lékařské fakulty Univerzity v Essenu bude jedním z hlavních řečníků letošní Vědecké konference. Téma jeho přednášky zní: The Concept of Disease in Human Genetics. Ve středu 25. dubna v 10.40 v Pelouchově posluchárně.

0

Na děkanátu došlo od 1. dubna 2018 k organizačním změnám. Z Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy se nově vyčlenilo Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí.

0

11. dubna 2018 proběhl ve spolupráci s Ústavem anatomie 2. LF UK další kurs chirurgického šití pro pokročilé, tentokrát na téma ošetření šlach flexorů. Reportáž píše Vojtěch Černý.

0

21. března proběhla další schůze akademického senátu. Zápisky píše Barbora Vyhnánková, ilustrace dr. Adam Kalina.

0

Oficiální představení 30dílného dokumentárního cyklu Život za zdí (www.youtube.com/zivotzazdi) se uskuteční ve středu 18. 4. 2018 od 9.30 v Akademii věd ČR (Národní 3, Praha 1, místnost č. 206).

1

Byla spuštěna elektronická aplikace, jejímž prostřednictvím se můžete přihlásit na tradiční běh v kampusu 2. lékařské fakulty na Plzeňské. Startujeme ve středu 25. 4. v 16.00 u Dr. Vojáka. Těšíme se na vaši hojnou účast!

Stránky