Statut a organizační struktura

Statut specializačního vzdělávání

Absolvováním lékařské fakulty získává lékař pouze odbornou způsobilost k výkonu povolání. Podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře je získání specializované způsobilosti, kterou lékař získá po absolvování vzdělávání ve zvoleném specializačním oboru dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění. Od 1. 7. 2017 se lze zařadit pouze podle nových vzdělávacích programů (viz zákon 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb.).

Dle veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Univerzitou Karlovou pověřuje MZ ČR Univerzitu Karlovu (její lékařské fakulty) výkonem činností definovaných v ustanovení č. 1.2 této smlouvy na základě zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Specializační vzdělávání je rozděleno na dvě základní části:
  • Základní kmen – trvá 30 měsíců (respektive 24 měsíců pro lékaře zařazené před 1. 7. 2017).
  • Vlastní specializovaný výcvik – postup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků základního kmene.
Podmínkou pro získání specializované způsobilosti je:
  • Zařazení do základního oboru
  • Absolvování základního kmene
  • Absolvování vlastního specializovaného výcviku
  • Atestační zkouška

Délka specializačního vzdělávání je stanovena příslušným vzdělávacím programem.

Organizační struktura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 16. 10. 2023 / Lucie Hanušková, MBA