Zaměstnanci

akademičtí a vědečtí pracovníci
Jméno Telefon E-mail
prof. MUDr. Luděk Červenka, MBA, CSc. 257 296 403
MUDr. Jan Doul, Ph.D. 257 296 410
MUDr. Markéta Hegarová, Ph.D.
Alice Hezinová 257 296 402
MUDr. Zuzana Charvátová, Ph.D. 257 296 405
doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D. 257 296 403
doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D.
Andrea Trnková 257 296 402
prof. MUDr. Martin Vízek, CSc. 257 296 400