Kurzy

Kurzy pořádané na 2. lékařské fakultě UK – nabídka a přihlášení

Prostřednictvím této aplikace je možné hlásit se i na kurzy dalších lékařských fakult Univerzity Karlovy.

Vstoupit do webové aplikace

Platba/daňový doklad

Po přihlášení na kurz Vám bude zasláno potvrzení s platebními údaji. Po absolvování kurzu Vám bude vystaven daňový doklad a zaslán emailem (pokud platbu hradí zaměstnavatel, nezapomeňte mu daňový doklad odevzdat). 

Požadujete-li vystavit fakturu (nestačí-li daňový doklad), zašlete emailovu zprávu na @email (včetně potřebných fakturačních údajů). Fakturu připravíme a zašleme mailem.

Lékaři z FN Motol fakturu nepotřebují, kurz proplatí finanční účtárna FNM na základě potvrzení přihlášení na kurz, které obdržíte mailem. Daňový doklad zaslaný po absolvování kurzu je nutné poté předat účtárně.

Potvrzení o absolvování kurzu

Po absolvování kurzu Vám bude potvrzení doručeno e-mailem.

 
Platnost kurzů:

Ministerstvo zdravotnictví Věstníkem č. 1/2024 (ze dne 31. 1. 2024) RUŠÍ stanovenou délku platnosti následujících teoretických kurzů:

- „Lékařská první pomoc“,
- „Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace“, původně „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“,
- „Radiační ochrana“ a
- „Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti“, původně „Prevence škodlivého užívání návykových látek“.

 

Poslední aktualizace: 2. 2. 2024 / Lucie Hanušková, MBA