Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:
 
Pracoviště se orientuje na co nejkomplexnější diagnostiku bakteriálních, virových, mykotických a parazitárních infekcí, včetně aplikace molekulárně genetických postupů.
Výzkumné aktivity se zaměřují především na laboratorní diagnostiku a typizaci Clostridium difficile, podařilo se prokázat evropsky unikátní PCR ribotyp této bakterie (176), který se řadí k velmi významným jak z epidemiologických důvodů, tak i vzhledem ke klinické závažnosti; pracoviště také funguje v tomto ohledu jako koordinační centrum pro laboratorní metody pro celou republiku. Dále se diagnostika specializuje například na průkaz infekcí vyvolaných Helicobacter pylori, Burkholderia cepacia, herpetickými viry apod. Vzniká specializovaná mykologická laboratoř s cílem vybudovat komplexní diagnostiku nejčastějších původců oportunních mykóz, a to zejména u hematoonkologických pacientů a pacientů v intenzivní péči. Velký důraz je také kladen na interpretační oblast, stejně jako na konzultační nebo konsiliární činnost týkající se antiinfekční léčby.
Pracoviště spolupracuje na několika grantech zaměřených na výzkum a vývoj antibakteriálních látek nové generace.
Výuka je zaměřena především na problematiku klinické mikrobiologie, tj. diagnostiku a interpretaci laboratorních výsledků, diferenciální diagnostiku, problémy patogenity, antiinfekční imunologii a antimikrobní terapii.

Poslední aktualizace: 31. 10. 2023