Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:
 
Gynekologicko-porodnická klinika je zdravotnické a výukové pracoviště, které poskytuje diagnostické a léčebné zdravotní služby ve všech oblastech svého oboru se zvláštním zaměřením na tyto subspecializace: perinatologie, onkogynekologie, urogynekologie, gynekologie dětí a dospívajících a reprodukční medicína. Zvláštní zřetel je věnován operačním miniinvazivním technikám, včetně využití v gynekologické onkologii, urogynekologii a v operacích vrozených vývojových vad ženských pohlavních orgánů. Neonatologická část kliniky poskytuje vysoce specializovanou péči o nedonošené novorozence a podílí se na interdisciplinární specializované péči o novorozence s perinatálně diagnostikovanými vadami.

Poslední aktualizace: 9. 1. 2024