PeliCast

Rozhovory s našimi odborníky ze zdravotnictví i zajímavými osobnostmi. Studium a komentované dění na fakultě. Novinky ze studia medicíny, fyzioterapie, ošetřovatelství a radiologické asistence.

PeliCast sledujte také na

Apple Podcast

Spotify

Youtube Podcast

Pavel Kolář: Rozvoj fakulty a investice | PeliCast ep. 020

Jak probíhá studium fyzioterapie? A kam směřují investiční programy 2. lékařské fakulty? Na to vše se ptal prof. Zámečník svého hosta, kterým je proděkan pro rozvoj a také přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství prof. Pavel Kolář.

Milan Trojánek: Akademický senát | PeliCast ep. 019

K čemu slouží akademický senát a jak i studenti můžou ovlivnit dění na naší fakultě. Prof. Josef Zámečník se jeho předsedy také ptal, jak se stal přednostou nejnovější kliniky ve FN Motol a proč se o ní říká, že je „taková jiná“.

Unveiling the Second Faculty of Medicine: A Journey Through Academics, Culture, and Community | PeliCast ep. 017

Cristina Lehto and her friends talk about their experiences at the faculty, including the challenges, the joys, and everything in between.

Zahraniční mobilita | PeliCast ep. 016

Jaké jsou možnosti výjezdu do zahraničí A jakými zdroji svou cestu podpořit? Hostkami Pelicastu na téma zahraniční mobility byly: proděkanka pro studium klinických předmětů a pro zahraniční záležitosti fakulty doc. Štěpánka Průhová a studentka 5. ročníku Adéla Řežábková.

Destination: Second Faculty of Medicine, Charles University, Prague | PeliCast ep. 014 (24 November 2023)

Join our host Cristina Lehto as she dives into the world of international medical education at the prestigious Second Faculty of Medicine in Prague. She welcomes two distinguished guests, Vice-Dean for Admissions and International Students, Prof. David Kachlík, and Coordinator for International Students, Petra Fabingerová.

Tomáš Kalina: Věda na 2. lékařské | PeliCast ep. 015 (30. 10. 2023)

Na to, jak se stát vědcem, se ptal prof. Josef Zámečník proděkana pro vědu a výzkum prof. Tomáše Kaliny. Dělá se u nás věda na úrovni? Jak se financuje výzkum?