Opatření děkana

Platné a aktuální dokumenty jsou označeny tmavším pozadím náhledu.

Opatření děkana č. 17/2022

29. 6. 2022

k provedení Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

Platnost: 29. 6. 2022
Účinnost: od 1. 7. 2022
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 

Opatření děkana č. 16/2022

29. 6. 2022

k provedení Rámcových principů kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově

Platnost: 29. 6. 2022
Účinnost: od 1. 7. 2022
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 

Opatření děkana č. 14/2022

27. 6. 2022

Organizační řád děkanátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 27. 6. 2022
Účinnost: od 27. 6. 2022
Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Opatření děkana č. 12/2022

20. 6. 2022

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2022/2023 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 17. 6. 2022
Účinnost: od 17. 6. 2022
Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 11/2022

26. 5. 2022

Dočasné technickoorganizační opatření požární ochrany v Objektu teoretických ústavů 2. LF UK, Plzeňská 311, Praha 5

Platnost: 25. 5. 2022
Účinnost: od 25. 5. 2022 do 30. 8. 2022
Gestor: Oddělení investiční výstavby
 

Opatření děkana č. 10/2022

18. 5. 2022

Ustavení Komise pro posouzení pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku a stanovení postupu při jeho pořizování a provozování pro vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 18. 5. 2022
Účinnost: od 18. 5. 2022
Gestor: Ekonomické oddělení
 

Opatření děkana č. 8/2022

29. 4. 2022

Opatření pro výkon spisové služby na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 29. 4. 2022
Účinnost: od 29. 4. 2022
Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Opatření děkana č. 7/2022

29. 4. 2022

Organizační řád děkanátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 29. 4. 2022
Účinnost: od 29. 4. 2022
Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 14/2022

 

Opatření děkana č. 4/2022

29. 4. 2022

Absence z povinných částí výuky studijního programu Všeobecné lékařství / General Medicine na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 21. 4. 2022
Účinnost: od začátku akademického roku 2022/2023
Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 3/2022

1. 3. 2022

Opatření pro výkon spisové služby na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 1. 3. 2022
Účinnost: od 1. 3. 2022
Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 8/2022

Opatření děkana č. 1/2022

1. 3. 2022

Organizační řád děkanátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 1. 3. 2022
Účinnost: od 1. 3. 2022
Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 7/2022