Opatření děkana

Platné a aktuální dokumenty jsou označeny tmavším pozadím náhledu.

Opatření děkana č. 10/2023

31. 10. 2023

Ceny služeb poskytovaných zařízením pro pokusná zvířata 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 31. 10. 2023
Účinnost: od 31. 10. 2023

 

Gestor: Právní a projektové odd., Ekonomické odd.
 

Opatření děkana č. 9/2023

18. 9. 2023

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 2023

Platnost: 13. 9. 2023
Účinnost: od 13. 9. 2023

 

Gestor: Ekonomické oddělení
 

Opatření děkana č. 7/2023

23. 5. 2023

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2023/2024 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 23. 5. 2023
Účinnost: od 23. 5. 2023
Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 5/2023

28. 4. 2023

k provedení Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

Platnost: 28. 4. 2023
Účinnost: od 28. 4. 2023

 

Gestor: Personální a mzdové oddělení
 

Opatření děkana č. 3/2023

13. 3. 2023

Náhradní organizační opatření požární ochrany pro Objekt teoretických ústavů 2. LF UK, Plzeňská 311, Praha 5 - Motol

Platnost: 13. 3. 2023
Účinnost: od 13. 3. 2023

 

Gestor: Správa budov
 

Opatření děkana č. 2/2023

27. 1. 2023

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2022/2023

Platnost: 27. 1. 2023
Účinnost: od 27. 1. 2023

 

Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 6/2023

Opatření děkana č. 1/2023

24. 1. 2023

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 24. 1. 2023
Účinnost: od 24. 1. 2023

 

Gestor: Oddělení Ph.D. studia
 

Opatření děkana č. 20/2022

30. 9. 2022

K provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 2022

Platnost: 30. 9. 2022
Účinnost: od 30. 9. 2022

 

Gestor: Ekonomické oddělení
 

Opatření děkana č. 17/2022

29. 6. 2022

k provedení Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

Platnost: 29. 6. 2022
Účinnost: od 1. 7. 2022
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 5/2023

Opatření děkana č. 16/2022

29. 6. 2022

k provedení Rámcových principů kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově

Platnost: 29. 6. 2022
Účinnost: od 1. 7. 2022
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 

Opatření děkana č. 14/2022

27. 6. 2022

Organizační řád děkanátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 27. 6. 2022
Účinnost: od 27. 6. 2022
Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Opatření děkana č. 13/2022

20. 6. 2022

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2022/2023

Platnost: 17. 6. 2022
Účinnost: od 17. 6. 2022
Gestor: Studijní oddělení
Opatření děkana 2/2023 mění a upravuje termín přihlašování na volitelné předměty v letním semestru akademického roku 2022/2023, Zrušeno: OD 6/2023

 

 

 

Opatření děkana č. 12/2022

20. 6. 2022

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2022/2023 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 17. 6. 2022
Účinnost: od 17. 6. 2022
Gestor: Studijní oddělení