Opatření děkana

Opatření děkana č. 20/2021

19. 11. 2021

Pravidla pro zasedání habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem

Platnost: 19. 11. 2021
Účinnost: od 19. 11. 2021
Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Opatření děkana č. 19/2021

1. 10. 2021

Postavení ombudsmana pro studenty s výukou v českém jazyce studující na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 1. 10. 2021
Účinnost: od 1. 10. 2021

 

Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 18/2021

30. 9. 2021

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 2021

Platnost: 30. 9. 2021
Účinnost: od 30. 9. 2021

 

Gestor: Ekonomické oddělení
 

Opatření děkana č. 12/2021

9. 6. 2021

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2021/2022 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 9. 6. 2021
Účinnost: od 9. 6. 2021
Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 9/2021

3. 5. 2021

k bezpečnosti v areálu Objektu teoretických ústavů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy při dobudování výukových prostor

Platnost: 3. 5. 2021
Účinnost: od 3. 5. 2021
Gestor: Oddělení investiční výstavby
 

Opatření děkana č. 8/2021

22. 4. 2021

k zahájení realizaci studia podle studijního programu a studijního plánu, ke kterému Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy dne 1. září 2020 vydala oprávnění čj.: UKRUK/354835/2020-10.

Platnost: 22. 4. 2021
Účinnost: od 1. 10. 2021

 

Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 7/2021

8. 4. 2021

Přidělování finanční podpory studentům v rámci podpory Internacionalizace na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 8. 4. 2021
Účinnost: od 8. 4. 2021

 

Gestor: Oddělení zahraničních záležitostí
 

Opatření děkana č. 6/2021

29. 3. 2021

Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

Platnost: 29. 3. 2021
Účinnost: 29. 3. 2021
Gestor: Oddělení zahraničních záležitostí
 

Opatření děkana č. 5/2021

11. 3. 2021

k organizaci práce na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 11. 3. 2021
Účinnost: od 11. 3. 2021

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Opatření děkana č. 4/2021

4. 2. 2021

Pravidla pro zasedání habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem

Platnost: 8. 2. 2021
Účinnost: od 8. 2. 2021

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 20/2020

Opatření děkana č. 3/2021

4. 2. 2021

O podrobnostech hybridního a distančního zasedání Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 8. 2. 2021
Účinnost: od 8. 2. 2021
Gestor: Sekretariát děkanátu 2. LF UK
 

Opatření děkana č. 2/2021

7. 1. 2021

Označení pracovišť 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 7. 1. 2021
Účinnost: od 7. 1. 2021

 

Gestor: Sekretariát děkanátu 2. LF UK
Zrušeno: OD 10/2021

Opatření děkana č. 1/2021

7. 1. 2021

Organizační řád 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 7. 1. 2021
Účinnost: 7. 1. 2021

 

Gestor: Sekretariát děkanátu 2. LF UK
Zrušeno: OD 10/2021