Opatření děkana

Platné a aktuální dokumenty jsou označeny tmavším pozadím náhledu.

Opatření děkana č. 10/2022

18. 5. 2022

Ustavení Komise pro posouzení pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku a stanovení postupu při jeho pořizování a provozování pro vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 18. 5. 2022
Účinnost: od 18. 5. 2022
Gestor: Ekonomické oddělení
 

Opatření děkana č. 8/2022

29. 4. 2022

Opatření pro výkon spisové služby na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 29. 4. 2022
Účinnost: od 29. 4. 2022
Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Opatření děkana č. 7/2022

29. 4. 2022

Organizační řád děkanátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 29. 4. 2022
Účinnost: od 29. 4. 2022

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Opatření děkana č. 4/2022

29. 4. 2022

Absence z povinných částí výuky studijního programu Všeobecné lékařství / General Medicine na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 21. 4. 2022
Účinnost: od začátku akademického roku 2022/2023
Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 3/2022

1. 3. 2022

Opatření pro výkon spisové služby na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 1. 3. 2022
Účinnost: od 1. 3. 2022
Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 8/2022

Opatření děkana č. 1/2022

1. 3. 2022

Organizační řád děkanátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 1. 3. 2022
Účinnost: od 1. 3. 2022
Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 7/2022

Opatření děkana č. 21/2021

14. 12. 2021

Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 14. 12. 2021
Účinnost: od 1. 1. 2022
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 

Opatření děkana č. 20/2021

19. 11. 2021

Pravidla pro zasedání habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem

Platnost: 19. 11. 2021
Účinnost: od 19. 11. 2021
Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Opatření děkana č. 19/2021

1. 10. 2021

Postavení ombudsmana pro studenty s výukou v českém jazyce studující na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 1. 10. 2021
Účinnost: od 1. 10. 2021

 

Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 18/2021

30. 9. 2021

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 2021

Platnost: 30. 9. 2021
Účinnost: od 30. 9. 2021

 

Gestor: Ekonomické oddělení