Opatření děkana

Platné a aktuální dokumenty jsou označeny tmavším pozadím náhledu.

Opatření děkana č. 19/2021

1. 10. 2021

Postavení ombudsmana pro studenty s výukou v českém jazyce studující na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 1. 10. 2021
Účinnost: od 1. 10. 2021

 

Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 18/2021

30. 9. 2021

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 2021

Platnost: 30. 9. 2021
Účinnost: od 30. 9. 2021

 

Gestor: Ekonomické oddělení
 

Opatření děkana č. 12/2021

9. 6. 2021

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2021/2022 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 9. 6. 2021
Účinnost: od 9. 6. 2021
Gestor: Studijní oddělení