Univerzita třetího věku na 2. lékařské fakultě UK

Hlavním tématem studia je „Význam prevence v medicíně“. Studium trvá dva roky, tzn. čtyři semestry. Přednášky probíhají jednou týdně a trvají přibližně dvě hodiny. Vyučujícími jsou přední odborníci z ústavů a klinik Fakultní nemocnice Motol. Podmínkou přijetí ke studiu je ukončení střední nebo vysoké školy a dosažení důchodového věku a nově přijímáme i válečné veterány, kteří ještě nedosáhli důchodového věku.

Prověření získaných znalostí se provádí koncem každého školního roku napsáním krátké práce na dané téma. Příznivé zhodnocení práce je podmínkou postupu do dalšího ročníku.

Témata přednášek jsou velmi různorodá a často jsou zaměřena na problémy spojené s vyšším věkem, např. Srdce a krevní oběh, Vysoký krevní tlak a jeho následky, Osteoporóza, Zdraví a tělesná aktivita, Současný stav transplantací orgánů, Kožní změny ve vyšším věku atd.

Po úspěšném ukončení celého studia obdrží posluchači osvědčení o absolvování Univerzity 3. věku na slavnostním zasedání v Karolinu.


Přihláška na školní rok 2023/2024 (ke stažení docx nebo pdf) se přijímá na děkanátu 2. LF u paní Štulíkové od 1. března 2023.

Poplatek za jeden školní rok je 500 Kč (převodem na účet fakulty 37530021/0100, variabilní symbol 902 – do poznámky uveďte své jméno).

Přednášky se budou konat vždy ve středu od 14.00.

Přednášky začínají začátkem října, přesné informace vám budou včas zaslány.


Seznam přednášek U3V na akad. r. 2022/2023:

1. ročník – zimní semestr 2022/2023
1. ročník – letní semestr 2022/2023

2. ročník – zimní semestr 2022/2023
2. ročník – letní semestr 2022/2023

prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.
garant Univerzity 3. věku

Pro další informace volejte 224 435 827 (paní Štulíkovou) nebo e-mailem @email.

Poslední aktualizace: 14. 2. 2023 / Odpovědná osoba: Jitka Štulíková