Univerzita třetího věku na 2. lékařské fakultě UK

Garant Univerzity třetího věku

prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Hlavním tématem studia je „Význam prevence v medicíně“. Studium trvá dva roky, tzn. čtyři semestry. Přednášky probíhají jednou týdně a trvají přibližně dvě hodiny. Vyučujícími jsou přední odborníci z ústavů a klinik Fakultní nemocnice Motol. Podmínkou přijetí ke studiu je ukončení střední nebo vysoké školy a dosažení důchodového věku a nově přijímáme i válečné veterány, kteří ještě nedosáhli důchodového věku.

Prověření získaných znalostí se provádí koncem každého školního roku napsáním krátké práce na dané téma. Příznivé zhodnocení práce je podmínkou postupu do dalšího ročníku.

Témata přednášek jsou velmi různorodá a často jsou zaměřena na problémy spojené s vyšším věkem, např. Srdce a krevní oběh, Vysoký krevní tlak a jeho následky, Osteoporóza, Zdraví a tělesná aktivita, Současný stav transplantací orgánů, Kožní změny ve vyšším věku atd.

Po úspěšném ukončení celého studia obdrží posluchači osvědčení o absolvování Univerzity 3. věku na slavnostním zasedání v Karolinu.


Přihláška na školní rok 2024/2025 (ke stažení docx nebo pdf) se přijímá na děkanátu 2. LF u paní Štulíkové od 8. dubna 2024.

Poplatek za jeden školní rok je 500 Kč (převodem na účet fakulty 37530021/0100, variabilní symbol 902 – do poznámky uveďte své jméno).

Přednášky se budou konat vždy v úterý od 14.00.

Přednášky začínají začátkem října, přesné informace vám budou včas zaslány.


Seznam přednášek Univerzity třetího věku na ak. rok 2023/2024:

 

Poslední aktualizace: 16. 1. 2024 / Jitka Štulíková