Zaměstnanci

akademičtí a vědečtí pracovníci
Jméno Telefon E-mail
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. 224433401
doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D. 224433458
MUDr. Michal Goetz, Ph.D. 224433468
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. 224433401
doc. PhDr. Jana Kocourková 224433456
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D. 224433403
ostatní zaměstnanci pracoviště
Jméno Telefon E-mail
Hana Sihelská 224433401
Dagmar Valentová 224433401