Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

Nový modul praktické výuky traumatologie na 2. LF


Zaměření pracoviště:
 
Klinika poskytuje kompletní péči o ortopedické nemocné v dětském i dospělém věku. Řeší kompletní traumatologii pohybového systému v dětském i dospělém věku. V dětské ortopedii se klinika zabývá operační léčbou neurogenního postižení pohybového systému a všech vrozených vad pohybového systému, dále prolongacemi končetin, operativou páteře a operační terapií nádorů pohybového systému. Artroskopickou operativu velkých kloubů provádí klinika v dětském i dospělém věku. Klinika se zabývá výzkumem onemocnění chrupavek a řeší tyto stavy konzervativně i operačně. Náhrady kloubů provádí v celém rozsahu v dospělém věku, i při vrozených vadách v dětském a přechodném věku. Klinika provádí pravidelně operativu vrozených vad a degenerativního onemocnění páteře.

Vytvořeno: 12. 9. 2021 / Upraveno: 24. 1. 2022