Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

Informace pro studenty na fakultním webu.

Informace pro pacienty na nemocničním webu.


Zaměření pracoviště:

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty UK zajišťuje diagnostickou a léčebnou ortopedickou a traumatologickou péči nejen ve spádové oblasti, ale konziliární a konzultační činností v rámci celé republiky. Jako jedno z mála pracovišť v ČR má naše klinika dvě hlavní části - dětskou a dospělou.

Jako součást 2.LF klinika zajišťuje komplexní výuku ortopedie a traumatologie pohybového aparátu v rámci magisterského studia medicíny a bakalářských programů fyzioterapie. Klinika rovněž zajišťuje postgraduální specializační vzdělávání v oboru ortopedie včetně pořádání zkoušek ortopedického kmene a atestací v oboru ortopedie.

Poslední aktualizace: 31. 10. 2023