Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Prezentace kliniky

Zaměření pracoviště:
 
Komplexní stomatologická problematika v dětském věku, maxilofaciální chirurgie – vrozené vady, poranění a nádory obličeje a čelistí. Reanimace paretického obličeje u dětí a dospělých, chirurgie lební báze. Onemocnění čelistního kloubu – diagnostika a léčba.
 
Stručné údaje o výsledcích kliniky v oblasti diagnostické, léčebné a preventivní:
Činnost kliniky je zaměřena do několika částí:

 • komplexní stomatologická problematika v dětském a dospělém věku se zaměřením na dětskou a dorostovou péči
 • ošetřování handikepovaných pacientů v celkové anestezii
 • maxilofaciální chirurgie
  • vrozené vady a čelistní anomálie
  • poranění a nádory obličeje a čelistí
  • chirurgie lební báze
 • implantologie
 • protetika
 • parodontologie
 • ortodontie
 • onemocnění čelistního kloubu.
   

Dále se klinika podílí na onkologicko-hematologickém programu, jehož součástí je nejen léčení pacientů s tumory, ale i provádění rekonstrukčních výkonů u deformit vzniklých po ablačních operacích a aktinoterapii. Dalším okruhem pacientů jsou pacienti s vrozenými a vývojovými vadami, u kterých dochází k poruchám růstu čelisti a obličeje. Ti jsou pak léčeni převážně chirurgicky nebo chirurgicko-ortodonticky. Další prioritou kliniky jsou pacienti s kraniofaciálními malformacemi, kde jako jediné pracoviště v ČR tyto pacienty, převážně děti, operujeme. Klinika se podílí na práci Traumacentra, a to jak při léčení dětských, tak i dospělých pacientů.
 
Odborně-společenský přínos kliniky (v ČR, zahraniční spolupráce):
 

Pracovníci kliniky působí ve výborech následujících odborných společností:
American Society for Laser Medicine and Surgery
International Society of Optical Engeneering
European Prosthodontic Association
Česká společnost protetické stomatologie ČLS JEP
Česká společnost pro dětskou stomatologii
 
V redakčních radách časopisů působí:
Quintessenz – prof. MUDr. T. Dostálová, DrSc., MBA
Quintessenz – Zubní laboratoř – prof. MUDr. T. Dostálová, DrSc., MBA
Photomedicine and Laser Surgery – prof. MUDr. T. Dostálová, DrSc., MBA
European Journal for Biomedical Informatics – prof. MUDr. T. Dostálová, DrSc., MBA

Vytvořeno: 12. 9. 2021 / Upraveno: 31. 3. 2023