Děkanát

Organizační schéma děkanátu (pdf, 100 kB)

Organizační schéma fakulty

Adresář

Zaměstnanci 2. LF A—Z


Budova ředitelství FN Motol, 1. patro | mapa
Děkan fakulty, tajemnice fakulty
děkan fakulty prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.  
tajemnice fakulty Mgr. Jana Šmejcká 22443 5802, 5803

 

Sekretariát děkanátu
funkce jméno (e-mail) telefon
asistentka děkana Mgr. Marie Hejlová 22443 5800, 5801
sekretářka děkanátu Pavla Svobodová 22443 5802, 5803
elektronická spisová služba RNDr. Renata Eisenhammerová 22443 5890
podatelna Jitka Štulíková 22443 5827
Právní a projektové oddělení
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 22443 5816
právník fakulty JUDr. Iveta Aubrechtová 22443 5812
veřejné zakázky Drahomíra Moravcová 22443 5826
projektové řízení Kateřina Koubková 22443 5862

odborný organizační a administrativně-správní pracovník

Pavla Jirsová, DiS., BBus  
Studijní oddělení
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí Hedvika Hubáčková 22443 5830
I.–III. ročník Všeobecné lékařství Hedvika Hubáčková 22443 5831
IV.–VI. ročník Všeobecné lékařství Andrea Komarová 22443 5835
I.–III. ročník Všeobecné lékařství – anglická paralelka Věra Hall 22443 5833
IV.–VI. ročník Všeobecné lékařství – anglická paralelka Stanislava Palowska 22443 5810
I.–III. ročník Bc. Fyzioterapie, I.–III. ročník Bc. Všeobecné ošetřovatelství, I.–III. ročník Bc. Pediatrické ošetřovatelství, I.–III. ročník Bc. Radiologická asistence, I.–II. ročník NMgr. Aplikovaná fyzioterapie Jana Ocelková, DiS. 22443 5864
referentka pro Univerzitu třetího věku Jitka Štulíková 22443 5827
správa SIS Lenka Kostohryzová 22443 5870

Úřední hodiny (do odvolání stanoveny následovně:)

Od 1. června do 29. září 2023

bude Studijní odd. otevřeno v těchto termínech.

Celoroční provoz
Pondělí   13–15
Úterý 10–12 13–15
Středa    
Čtvrtek 10–12 13–15
Oddělení komunikace a vnějších vztahů
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí Mgr. Stanislava Lindenthalová

224 435 861

728 760 699

referentka PR Bc. Kamila Horváthová, DiS.

224 435 861

771 273 155

editor webových stránek Mgr. Petr Andreas, Ph.D.

22443 5851

702 209 740

propagační grafika BcA. Linda Kriegerbecková

224 435 861

774 250 276

sociální sítě, PR MgA. Bc. Kristýna Kolovratová 224 435 929
PR a editorka webových stránek

PhDr. Mgr. Kateřina Křenová

224 435 929
 
Tisk a kopírování: rozsah a ceník služeb
 • Dodavatelem tisku 2. lékařské fakulty je Copy General. Službu poskytujeme pouze střediskům a grantům čerpaným v rámci 2. lékařské fakulty v rozsahu podle nabídky na webu firmy.
 • Postup pro FN Motol: 1) Lékař/lékařka, případně sekretářka zašle objednávku paní Miroslavě Mikasové na @email s uvedením:
  • co a v jakém počtu se bude tisknout,
  • u koho se to bude objednávat,
  • jaká je cenová nabídka,
  • z jakého NS případně grantu se zakázka bude hradit.
  2) Obdrží potvrzení, že objednávka je schválená, a její kopii.
  3) Zadá u uvedené firmy tisk a po dodání objednaných materiálů zašle na tutéž adresu fakturu (elektronicky), kterou vyřídí účtárna nebo grantové oddělení.

 • Objednávky (jen fakultní) zasílejte Kamile Horváthové na @email, tel. 771 273 155.
 • Zakázky budou dodávány ve lhůtách:
  • jednoduché tiskoviny: nejdéle 72 hodin (standardem bývá 48 hodin);
  • středně náročné tiskoviny (objemem nebo náročnější vazba): 5 pracovních dnů;
  • náročné tiskoviny (velký náklad, složitější zpracování, ruční kompletace atd.): až 10 pracovních dnů.
 • Ceník je zde.
Správa webu 2. lékařské fakulty
jméno (e-mail) funkce pracoviště telefon
Mgr. Petr Andreas, Ph.D.
 • editor hlavní stránky
 • správce uživatelských oprávnění
 • správce struktury stránek
Oddělení komunikace a vnějších vztahů, děkanát 2. LF UK 22443 5851
PhDr. Mgr. Kateřina Křenová
 • editorka-korektorka aktualit, zápisů z jednání, oznámení na úřední desce a pracovišť
Oddělení komunikace a vnějších vztahů, děkanát 2. LF UK  
Artem Skliar; @email
 • formuláře
 • správce struktury stránek pracovišť
 • správce fakultních aplikací
 • specializační vzdělávání
Oddělení informačních systémů 2. LF UK a FN Motol 778 962 174

Pavilon 10, areál FN Motol, 1. patro | mapa
Personální a mzdové oddělení
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí Jitka Bendová 22443 5825
hlavní mzdová účetní
personalistka, mzdová účetní
Ing. Simona Schiller 22443 5865
personalistka, mzdová účetní Svetlana Horáková 22443 5817
personalistka, mzdová účetní Karolína Šobrová 22443 5863
personalistka, mzdová účetní Bc. Ivana Hajníková, Dis. 22443 5811
organizačně-administrativní pracovnice Regina Sloupová 22443 5832
podpora vědecké rady, personální administrativa Zuzana Slušná 22443 5850
Úřední hodiny
Pondělí 9–12 13–15
Úterý 9–12 13–15
Středa    
Čtvrtek 9–12 13–15
Pátek 9–12  
Příslušnost zaměstnanců k referentům Personálního a mzdového oddělení podle pracovišť
kód pracoviště referentka
311 Ústav farmakologie  Šobrová
312 Ústav patologické fyziologie  Horáková
320 Ústav anatomie  Hajníková
321 Ústav patologie a molekulární medicíny  Hajníková
322 Ústav soudního lékařství  Šobrová
323 Ústav lékařské mikrobiologie  Horáková
341 Interní klinika Hajníková
342 Ústav ošetřovatelství  Horáková
343 Klinika kardiovaskulární chirurgie Horáková
344 Kardiologická klinika Horáková
345 Dětské kardiocentrum  Šobrová
346 Geriatrická interní klinika Šobrová
350 Pediatrická klinika  Hajníková
352 Ústav lékařské chemie a klinické biochemie  Horáková
370 Chirurgická klinika  Šobrová
371 Chirurgická klinika  Hajníková
372 Urologická klinika Hajníková
380 Neurochirurgická klinika dětí a dospělých Šobrová
381 Klinika dětské chirurgie Hajníková
382 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie Hajníková
383 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Šobrová
390 Gynekologicko-porodnická klinika  Horáková
411 Klinika ušní, nosní a krční  Šobrová
412 Oční klinika dětí a dospělých   Šobrová
413 Stomatologická klinika dětí a dospělých Hajníková
421 Klinika infekčních nemocí Hajníková
422 Dermatovenerologická klinika   Horáková
423 Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny Hajníková
432 Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství   Šobrová
441 Klinika dětské neurologie   Schiller
442 Neurologická klinika Šobrová
443 Dětská psychiatrická klinika   Hajníková
461 Klinika zobrazovacích metod   Hajníková
462 Klinika dětské hematologie a onkologie Schiller
463 Onkologická klinika Hajníková
471 Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství   Horáková
472 Ústav epidemiologie Hajníková
510 Ústav tělesné výchovy Šobrová
610 Ústav neurověd  Šobrová
710 Ústav fyziologie Šobrová
711 Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny Hajníková
714 Ústav biofyziky    Horáková
715 Ústav histologie a embryologie    Hajníková
716 Ústav biologie a lékařské genetiky   Horáková
722 Ústav imunologie    Hajníková
760 Ústav vědeckých informací    Šobrová
810 Klinika nukleární medicíny a endokrinologie   Hajníková
820 Pneumologická klinika Šobrová
821 Ústav jazyků Šobrová
822 Výukové pracoviště praktického lékařství Horáková
831 Ústav bioinformatiky Horáková
855 Fakultní zvěřinec Schiller
920 Všechna pracoviště děkanátu Schiller

 

Ekonomické oddělení
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí Ing. Rita Zdrubecká 22443 5821
hlavní účetní Ing. Michaela Lukšanová 22443 5822,
778 111 202
účetní Ing. Jana Malhocká  22443 5822
účetní Bc. Pavlína Pucholtová, DiS. 22443 5804
účetní Zuzana Šopoňová 22443 5804
likvidace faktur Jana Maxmiliánová 22443 5838
správa majetku

Kateřina Rotterová

 
správa majetku Blanka Šebestová 22443 5823
Pokladna – úřední hodiny
Pondělí zavřeno
Úterý 10–12
Středa zavřeno
Čtvrtek 10–12
Pátek zavřeno
Otevírací doba „pop-up“ obchodu a prodej fakultních plášťů a triček

pondělí a čtvrtek 14.30—16.00

bývalá budova Ústavu jazyků

 • Platit lze pouze platební kartou
 • Vydáváme rovněž ochranné pomůcky
 • Tričko bílé s límečkem pánské i dámské (vel. S až XL) ... 240 Kč
 • Plášt pánský (vel. XS až XXL) ... 770 Kč, dámský (vel. XS až XXL) ... 850 Kč
 • Tričko šedé pánské i dámské (vel. S až XL) ... 390 Kč
Oddělení pro vědu a výzkum
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí Ing. Renáta Bourahi 22443 5828
projekty OP VVV Mgr. Lucie Týfová 22443 5858
grantové projekty Miroslava Barvířová 22443 5869
grantové projekty Kristýna Beldová

22443 5839

grantové projekty Diana Nováková 22443 5877
grantové projekty Kamila Procházková 22443 5829
grantové projekty Mgr. et Mgr. Gabriela Skorková 22443 5818
grantové projekty Bc. Šárka Kašparová 22443 5829

Posluchárenský blok a 1. patro budovy ředitelství FN Motol (mapa)
Oddělení Ph.D. studia
funkce jméno (e-mail) telefon
referentka pro Ph.D. studium ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.  
referentka pro Ph.D. studium Mgr. Markéta Zeithammerová 22443 5845
referentka pro Ph.D. studium Bc. Pavla Zídková 22443 5836
Úřední hodiny a podrobnosti zde.

Posluchárenský blok, FN Motol | umístění
Oddělení zahraničních záležitostí
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí Ing. Pavla Byrne 22443 5862
Erasmus Ing. Dana Basařová 22443 5862

Budova B, areál teoretických a preklinických ústavů, Plzeňská 311, 3. patro, č. d. 310 a 315 | přístup
Oddělení investiční výstavby
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí Bc. Jan Jirsa, DiS. 25729 6670
administrativní a technický pracovník Jaroslava Žáčková 25729 6696
projektový manažer MFB Ing. Jan Dvořák 25729 6671

Ubytovna, č. d. 442–443, areál FN Motol | mapa
Oddělení specializačního vzdělávání
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí Lucie Hanušková, MBA 22443 5856
referentka specializačního vzdělávání Mgr. Radka Sálusová 22443 5855
referentka specializačního vzdělávání Ivana Strnadová 22443 5857
referentka specializačního vzdělávání Martina Bonaventurová 22443 5867

Budova ředitelství FN Motol, přízemí
Oddělení technické podpory
funkce jméno (e-mail) telefon
  HelpDesk - nový požadavek  
  HOTLINE – posluchárny Motol 774 151 098
vedoucí Zdeněk Procházka 22443 5859
technik Filip Linx 22443 5893
technik Václav Greňo 22443 5895
technik Petr Kostohryz 22443 5834
technik Daniel Spálenka 25729 6182
Poslední aktualizace: 3. 10. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.