Zaměstnanci

akademičtí a vědečtí pracovníci
Jméno Telefon E-mail
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 257 296 211
RNDr. Karel Chalupský, Ph.D. 257 296 308
MUDr. Milan Chovanec, Ph.D. 257 296 211
Ing. Jan Chvojka 257 296 373
prof. John Gordon Ralph Jefferys, B.Sc., Ph.D. 257 296 220
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. 257 296 201
RNDr. Barbora Kaftanová, Ph.D. 257 296 205
Bc. Karolína Kordačová 257 296 308
MUDr. Tereza Kratzerová, Ph.D. 257 296 308
Mgr. Iva Kubíková, Ph.D. 257 296 308
Ing. Jan Kudláček, DiS. 257 296 200
Mgr. Salome Kylarová, Ph.D. 257 296 373
Ing. Marcela Minaříková 257 296 308
RNDr. Luděk Nerad, CSc. 257 296 223
Mgr. Ondřej Novák, Ph.D. 257 296 373
Ing. Filip Novotný 257 296 308
Mgr. Natálie Procházková 257 296 200
Mgr. Monika Řehořová, Ph.D. 257 296 200
Pavlína Smolková 257 296 205
MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D. 257 296 222
MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D. 257 296 220
ostatní zaměstnanci pracoviště
Jméno Telefon E-mail
Ing. Marie Eliášová 257 296 205