Přípravný kurz k přijímacímu řízení z biologie, chemie a fyziky pro uchazeče o studium na 2. lékařské fakultě

Elektronická přihláška
(od 12. prosince 12.12 hod.)

Přípravný kurz

Stejně jako v minulých letech budeme v první polovině roku 2024 pořádat přípravný kurz k přijímacím zkouškám na naši fakultu pro zájemce především z řad maturantů 2024, ale i dalších zájemců o studium v akademickém roce 2024/2025.

Schéma kurzu

Přípravný kurz proběhne e-learningovou formou (tedy „přes internet“), bez Vaší osobní přítomnosti v Praze-Motole. Kurz je proto vhodný pro zájemce o studium na lékařských fakultách, kteří se nemohou zúčastnit prezenčních kurzů, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, zejména ze Slovenska – výuka probíhá v češtině, ale slovenčinu ovládáme 😊 Výuka každého předmětu sestává z 11 lekcí tematicky odpovídajících okruhům otázek v přijímacím řízení a závěrečné lekce s přijímacím testem na nečisto. Každá lekce trvá 90 minut a její součástí bude studijní materiál k samostudiu (učební text připravený speciálně pro Přípravný kurz), procvičovací test k probranému tématu z modelových otázek a diskuze s lektorem. Během celé lekce bude možno komunikovat s vyučujícím prostřednictvím diskuzního fóra formou psaní otázek a odpovědí:

Nejedná se tedy o video-stream/záznam přednášky ani o diskuzi přes videochat!

Opakování látky formou procvičovacích testů umožníme na modelových otázkách – úspěšnost testu bude automaticky kontrolována a vyhodnocována webovou aplikací, která také bude testy opakovaně náhodně generovat.

Nultý týden Kurzu bude věnován testování přístupu do výukového systému, návodu k práci s Kurzem, vyplnění profilu uživatele atd. V poslední lekci si budete moci vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto. Vše bude přístupné od svého uvedení (studijní materiály minimálně tři dny před začátkem lekce, procvičovací testy na začátku lekce) po celý zbytek kurzu, včetně více než čtyřech týdnů mezi poslední lekcí a přijímacími zkouškami. Stejně tak budete mít přístup k materiálům, diskuzím i testům z lekcí, kterých se nebudete moci z jakýchkoli důvodů zúčastnit online.

Úkolem kurzu není nahradit středoškolskou výuku ani probrat dané témat v kompletní šíři, ale naopak soustředit pozornost na to, co se může objevit v přijímacích zkouškách. Psanou formu komunikace v diskuzích preferujeme před online videochatem především z důvodu větší aktivace studentů při formulování otázek a lepší možnost zpětného opakování v psaném textu. Stejně tak se nám osvědčilo, že samostudium z materiálů je účinnější než pasivní vstřebávání třeba nahrané přednášky.

Harmonogram kurzu

Kurz zahájíme 29. 1. 2024 (počátek nultého týdne), vlastní výuka proběhne v pondělky a středy od 5. 2. do 27. 4. (s výjimkou týdne, na který připadá Velikonoční pondělí), poté budou následovat dva volné týdny (s volnými pondělky vzhledem ke státním svátkům 1. a 8. 5.) a 13. a 15. května proběhnou závěrečné opakovací lekce s přijímacím testem na nečisto. Kurz bude uzavřen před reálnými přijímačkami na naši fakultu 16. června – do té doby budou přístupné veškeré materiály, diskuze a testy.

Každý účastník kurzu absolvuje jednu lekci každého předmětu týdně. Účastníci se přihlásí do jedné ze čtyř skupin, které se liší týdenním rozvrhem:

  pondělí
16.45–18.15
pondělí
18.30–20.00
středa
16.45–18.15
středa
18.30–20.00
skupina A Bi Ch Fy
skupina B Ch Fy Bi
skupina C Fy Bi Ch
skupina D Bi Ch Fy

Počet účastníků v jedné skupině je omezen.

Elektronické přihlašování na kurz bude otevřeno 12. 12. 2023 ve 12:12 pod odkazem výše.

Po odeslání přihlášky bude uchazeči rezervováno místo ve vybrané skupině (do naplnění maximální kapacity dané skupiny) a současně mu bude automaticky doručen email s instrukcemi pro provedení platby - prosím věnujte dostatečnou pozornost instrukcím v tomto emailu, resp. obrazovce po odeslání přihlášky. Cena kurzu je 6 000 Kč. Pro platby ze zahraničí je možno uhradit platbu v EURech, cena byla stanovena na 255 €. Po přijetí platby na účet fakulty obdrží uchazeč emailem potvrzení, svoje heslo pro přihlášení do Kurzu a další instrukce včetně odkazu na výukové prostředí, kde se bude výuka konat. Tyto emaily se odesílají manuálně a trvá to přibližně týden od odeslání platby v závislosti na rychlosti převodu a dalších faktorech (tzn. neočekávejte automatickou odpověď druhý den). Pokud platba nedorazí na účet 2. LF UK do 10 kalendářních dnů od přihlášení, rezervace propadne, přihláška bude zrušena a uvolněné místo bude nabídnuto případným náhradníkům. Platba bez řádné přihlášky a bez specifických platebních údajů není dostatečná pro zapsání do Kurzu.

Pokud jste kurz zaplatili, ale z jakéhokoli důvodu se ho nemůžete nebo nechcete zúčastnit, napište nám (@email). Bude vám vráceno kurzovné snížené o storno poplatek ve výši 10 procent do konce nultého týdne a dalších 20 procent za každý započatý výukový týden.

Kurz vám pomáhá s přípravou na písemnou část přijímacího řízení na 2. LF UK v oborech biologie, chemie a fyzika, ale v žádném případě přijímací řízení nenahrazuje ani není zárukou přijetí na fakultu. V přijímacím řízení se k účasti v kurzu nepřihlíží.

Pro dotazy ohledně kurzu je vám k dispozici e-mail @email (MUDr. Pavel Tesner, Ph.D.).

Poslední aktualizace: 12. 12. 2023 / MUDr. Pavel Tesner, Ph.D.