Akademický senát

Funkční období: 1. 2. 2021 – 31. 1. 2023

Předsednictvo akademického senátu 2. LF UK

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., předseda AS 2. LF UK
MUDr. Viktor Veselý, místopředseda AS 2. LF UK
prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D., člen předsednictva AS 2. LF UK (pedagogická komora)
Bc. Martin Jirásek, člen předsednictva AS 2. LF UK (studentská komora)

Členové AS 2. LF UK

Pedagogická komora

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

@email

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

Neurologická klinika

@email

prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

Klinika dětské hematologie a onkologie

@email

​​​

doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie

@email

​​

MUDr. Martin Kynčl, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod

@email

​​

doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie

@email

​​​

MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

Interní klinika

@email

​​​

MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí

@email

​​

prof. MUDr. Richard Škába

Klinika dětské chirurgie

@email

​​

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí

@email

​​

doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

Urologická klinika

@email

​​

prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.

Klinika dětské hematologie a onkologie

@email

Studentská komora

Klaudie Angerová

Všeobecné lékařství (4. roč.)

@email

MUDr. Jan Balko

doktorské studium

@email

Marie Bartoníčková

Všeobecné lékařství (6. roč.)

@email

Ondřej Ferra

Všeobecné lékařství (4. roč.)

@email

MUDr. Eva Fürstová

doktorské studium

@email

Tomáš Jelínek

Všeobecné lékařství (6. roč.)

@email

Martin Jirásek

Fyzioterapie NMgr. (2. roč.)

@email

Martin Khoder

Všeobecné lékařství (3. roč.)

@email

MUDr. Adam Láznička

doktorské studium

@email

Cristina Alena Lehto

Všeobecné lékařství – AJ (4. roč.)

@email

Barbora Berka

Všeobecné lékařství (5. roč.)

@email

MUDr. Viktor Veselý

doktorské studium

@email

Poslední aktualizace: 30. 11. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Markéta Gáboríková