Akademický senát

Funkční období: 1. 2. 2023 – 31. 1. 2025

Předsednictvo akademického senátu 2. LF UK

  • předseda: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
  • místopředseda: MUDr. Viktor Veselý
  • člen předsednictva za pedagogickou komoru: prof. Jan Zuna, Ph.D.
  • člen předsednictva za studentskou komoru: 

Členové AS 2. LF UK

Pedagogická komora

 

MUDr. Jan Balko

doktorské studium

@email

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

@email

​​​

doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D.

Pneumologická klinika

@email

prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

Klinika dětské hematologie a onkologie

@email

​​

doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie

@email

​​​

MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

Interní klinika

@email

​​​

MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

@email

​​

prof. MUDr. Richard Škába

Klinika dětské chirurgie

@email

​​

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

224 436 900, 224 436 901

@email

​​

doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

Urologická klinika

@email

​​

doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.

Pediatrická klinika

@email

​​

prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.

Klinika dětské hematologie a onkologie

@email

Studentská komora

Karolína Dostálová

Všeobecné lékařství (4. roč.)

 

Radim Bláha

doktorské studium

@email

Vratislav Blažek

Všeobecné lékařství (6. roč.)

@email

Tereza Černá

Všeobecné lékařství (5. roč.)

@email

Martin Khodler

Všeobecné lékařství (6. roč.)

 

MUDr. Jakub Hurych

doktorské studium

@email

Štěpán Chytrý

Všeobecné lékařství (4. roč.)

@email

MUDr. Miroslav Koblížek

doktorské studium

@email

MUDr. Tomáš Stejskal

doktorské studium

@email

Matyáš Uvíra

Všeobecné lékařství (5. roč.)

@email

Barbora Valníčková

Fyzioterapie (4. roč.)

@email

MUDr. Viktor Veselý

doktorské studium

@email

Poslední aktualizace: 17. 7. 2024 / Mgr. Markéta Gáboríková
Byla tato stránka užitečná?