Zaměstnanci

akademičtí a vědečtí pracovníci
Jméno Telefon E-mail
Ing. Milena Antušková 224 435 387
MUDr. Eliška Bébrová 224 435 371
Ing. Jakub Beránek
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. 224 435 350
MUDr. Eva Fürstová
MUDr. Daniela Lžičařová 224 435 388
MUDr. Jana Matějková 224 435 949
doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D. 224 435 363
prof. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D., Ph.D.
MUDr. Otakar Nyč, Ph.D. 224 435 353
Hana Svojtková 224 435 356
Markéta Šolarová 224 435 356
Mgr. Jan Tkadlec, Ph.D. 224 435 355
MUDr. Václav Vaniš
ostatní zaměstnanci pracoviště
Jméno Telefon E-mail
Romana Laušerová 224 435 390