Zaměstnanci

akademičtí a vědečtí pracovníci
Jméno Telefon E-mail
MUDr. Eliška Bébrová 224435371 eliska.bebrova@lfmotol.cuni.cz
RNDr. Lucie Bořek Dohalská, Ph.D. lucie.borek-dohalska@lfmotol.cuni.cz
prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D. 224432026 ondrej.cinek@lfmotol.cuni.cz
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. 224435350 pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz
MUDr. Anežka Gryndlerová 224435949 anezka.gryndlerova@lfmotol.cuni.cz
MUDr. Petr Hubáček, Ph.D. 224432395 petr.hubacek@lfmotol.cuni.cz
Mgr. Klára Hubáčková klara.hubackova@lfmotol.cuni.cz
MUDr. Jakub Hurych, Ph.D. 224435363 jakub.hurych@lfmotol.cuni.cz
Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D. 224435355 marcela.krutova@lfmotol.cuni.cz
Iliya Dauda Kwoji, M.Sc., Ph.D. iliya.dauda.kwoji@lfmotol.cuni.cz
Ing. Karolína Litošová karolina.litosova@lfmotol.cuni.cz
MUDr. Daniela Lžičařová 224435388 daniela.lzicarova@lfmotol.cuni.cz
doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D. 224435363 oto.melter@lfmotol.cuni.cz
prof. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D., Ph.D. alexandr.nemec@lfmotol.cuni.cz
MUDr. Otakar Nyč, Ph.D. 224435353 otakar.nyc@lfmotol.cuni.cz
Suhanya Veronica Prasad, M.Sc., Ph.D. suhanya.veronica.prasad@lfmotol.cuni.cz
MUDr. Sergii Romanov sergii.romanov@lfmotol.cuni.cz
Mgr. Jan Tkadlec, Ph.D. 224435355 jan.tkadlec@lfmotol.cuni.cz
MUDr. Václav Vaniš 224435394 vaclav.vanis@lfmotol.cuni.cz
Mgr. Jaroslava Zíková jaroslava.zikova@lfmotol.cuni.cz
ostatní zaměstnanci pracoviště
Jméno Telefon E-mail
Ing. Milena Antušková 224435387 milena.antuskova@lfmotol.cuni.cz
Mgr. Marie Brajerová marie.brajerova@lfmotol.cuni.cz
Mgr. Barbora Dratvová barbora.dratvova@lfmotol.cuni.cz
Romana Laušerová 224435390 romana.lauserova@lfmotol.cuni.cz
Mgr. Štěpánka Novotná 224432066 stepanka.novotna@lfmotol.cuni.cz
Monika Škorvagová monika.skorvagova@lfmotol.cuni.cz
Markéta Šolarová 224435356 marketa.solarova@lfmotol.cuni.cz