Vzdělávací programy základních specializačních oborů

Vzdělávací program definuje minimální dobu specializačního vzdělávání, rozsah, obsah povinné a doporučené praxe ve vlastním oboru či doplňkových oborech, požadavky na teoretické znalosti, praktické dovednosti, výkony a předpoklady pro vykonání atestační zkoušky. Veškerá praxe musí probíhat na akreditovaných pracovištích.

Specializační vzdělávání:
  • Základní kmen – trvá 30 měsíců (respektive 24 u lékařů zařazených do 30. 6. 2017).
  • Vlastní specializovaný výcvik – navazuje na základní kmen, délku určuje příslušný vzdělávací program.

Vzdělávací programy pro lékaře zařazené do oboru od 1. 7. 2017:

POZOR NA ZMĚNY ve vzdělávacích programech (VP):

  1. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PEDIATRIE - dle věstníku částka 5/2022 vydaného dne 9. 5. 2022 dochází k úpravě VP 2019 v oboru PEDIATRIE uveřejněný ve Věstníku MZ částka 3, březen, 2019. Dle stanoviska MZČR ze dne 30.8.2022 zůstává vzdělávací program z roku 2019  v platnosti a upravený VP je platný pro lékaře zařazené od data zveřejnění upraveného VP pediatrie.
  2. Dle věstníku částka 1/2022 vydaného dne 21. 1. 2022 dochází k úpravě vzdělávacích programů 2018–2019: Gynekologie a porodnictví, Infekční lékařství, Oftalmologie, Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Neurologie a soudní lékařství

 

Vzdělávací programy pro lékaře zařazené do oboru do 30. 6. 2017:

Pozn.: Lékaři zařazení do oboru do 30. 6. 2017 (vzdělávací programy 2005–2015) nadále postupují dle náplně vzdělávacích programů platných v době jejich zařazení!

Pozor na změny ve vzdělávacích programech 2005–2011, které byly vydány ve věstníku MZ ČR částka 1/2013 (str. 18–31)! Mimo změn týkajících se kurzů, obsahu atestací a personálního a materiálního vybavení pracovišť zařazuje MZ ČR jako povinnou součást vzdělávacích programů kurz Lékařská první pomoc a kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace aj.

Poslední aktualizace: 19. 1. 2023 / Lucie Hanušková, MBA