Vzdělávací programy základních specializačních oborů

Vzdělávací program definuje minimální dobu specializačního vzdělávání, rozsah, obsah povinné a doporučené praxe ve vlastním oboru či doplňkových oborech, požadavky na teoretické znalosti, praktické dovednosti, výkony a předpoklady pro vykonání atestační zkoušky. Veškerá praxe musí probíhat na akreditovaných pracovištích.

Specializační vzdělávání:
  • Základní kmen – trvá 30 měsíců (respektive 24 u lékařů zařazených do 30. 6. 2017).
  • Vlastní specializovaný výcvik – navazuje na základní kmen, délku určuje příslušný vzdělávací program.

Vzdělávací programy pro lékaře zařazené do oboru od 15. 10. 2020:

Vzdělávací programy pro lékaře zařazené do oboru od 1. 7. 2017 do 14. 10. 2020:

Lékař, který neukončil vzdělávání v základním kmeni do 14. 10. 2020 může dokončit vzdělávaní jak podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., tak podle vyhlášky č 397/2020 Sb.!

Vzdělávací programy pro lékaře zařazené do oboru do 30. 6. 2017:

Pozn.: Lékaři zařazení do oboru do 30. 6. 2017 (vzdělávací programy 2005–2015) nadále postupují dle náplně vzdělávacích programů platných v době jejich zařazení!

Pozor na změny ve vzdělávacích programech 2005–2011, které byly vydány ve věstníku MZ ČR částka 1/2013 (str. 18–31)! Mimo změn týkajících se kurzů, obsahu atestací a personálního a materiálního vybavení pracovišť zařazuje MZ ČR jako povinnou součást vzdělávacích programů kurz Lékařská první pomoc a kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace aj.

Vydáno: 13. 5. 2019 / Upraveno: 28. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová