Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:
 
Komplexní pedopsychiatrická ambulantní i lůžková péče v celém biopsychosociálním spektru se specializovanými programy v oblasti psychologické a psychoterapeutické. Mezioborová spolupráce v oblasti psychosomatických poruch. Výzkumné zaměření na poruchy příjmu potravy, dětský autismus a pediatrickou psychofarmakologii. Výuková základna pro pregraduální i doktorskou přípravu. Zajišťování expertních a superkonziliárních úkolů a služeb.

Poslední aktualizace: 23. 12. 2023