Volné pracovní pozice

Zde naleznete nabídku pozic, které jsou v současnosti otevřené.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo 3 akademických pracovníků pro pracoviště Ústavu soudního lékařství 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo 4 akademických pracovníků pro pracoviště Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka – lektora pro pracoviště Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol.