Volné pracovní pozice

Zde naleznete nabídku pozic, které jsou v současnosti otevřené.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka – lektora pro Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 0,500.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka – lektora pro Ústav biofyziky 2. LF UK, s pracovním úvazkem 0,700.