Nabídka zaměstnání

Zde naleznete nabídku pozic, které jsou v současnosti otevřené.

0

Hledáme nového kolegu, PhD studenta či mladého postdoca, do týmu věnujícího se primárním imunodeficiencím a imunitní dysregulaci na Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol!