Volné pracovní pozice

Zde naleznete nabídku pozic, které jsou v současnosti otevřené.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Kliniku ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 0,200.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Neurochirurgickou kliniku dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 0,300.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místa 2 akademických pracovníků – lektorů pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 0,200.