Nabídka zaměstnání

Zde naleznete nabídku pozic, které jsou v současnosti otevřené.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrová řízení na místa dvou akademických pracovníků pro pracoviště Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN v Motole.

Děkan 2. lékařské fakulty UK vypisuje výběrové řízení na místa 2 akademických pracovníků pro Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN v Motole.

Děkan 2. lékařské fakulty UK vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy spolu s ředitelem FN Motol vypisují výběrové řízení na místo přednosty Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol.

0

Správa budov 2. LF UK hledá uchazeče na pozici údržbář.

0

Přijmeme kolegu/kolegyni na administrativní pozici koordinátora zahraniční agendy 2. LF UK.

0

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy hledá pracovníka se zájmem o informační technologie.

Ústav anatomie hledá zájemce o doktorské (Ph.D.) studium
0

Téma: Změny ve struktuře a v inhibičním systému hippokampu a parahipokampálních oblastí u mladých zvířat po status epilepticus (školitel prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.)

0

Ústav patologické fyziologie 2. LF UK a Klinika kardiologie IKEM hledají zájemce o Ph.D. studium pro projekt v oblasti translační medicíny: Interakce mezi ledvinami a srdcem v patofyziologii srdečního selhání: experimentální studie s cílem definovat nové terapeutické cíle

Stránky