Volné pracovní pozice

Zde naleznete nabídku pozic, které jsou v současnosti otevřené.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel FN Motol vypisují výběrové řízení na místo akademického pracovníka – přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel FN Motol vypisují výběrové řízení na místo akademického pracovníka – přednosty Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel FN Motol vypisují výběrové řízení na místo akademického pracovníka – přednosty Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol.