Aktuality pro specializační vzdělávání

0

Lékařské fakulty odmítají kritiku zveřejněnou v Prohlášení Sekce mladých lékařů ČLK.

0

V rámci Týdne otevřeného přístupu (Open Access Week), který se uskuteční ve dnech 21.–25. října 2019, si vás dovolujeme pozvat na vybrané akce pořádané Univerzitou Karlovou.

0

Seznam odborných seminářů Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN pro zimní semestr 2019–2020. Jsou přístupny odborné veřejnosti.

0

Podávání projektů v rámci vyhlášení 4. výzvy Výzkumného fondu CELSA.

0

Z důvodu platnosti novely zákona č. 95/2004 Sb., s účinností od 1. 7. 2017 a vyhlášky č. 221/2018 Sb., došlo ke změně platnosti akreditace jednotlivých pracovišť.