Aktuality pro specializační vzdělávání

Jednostupňová veřejná soutěž Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR

20. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020–2026, konkrétně Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR. Fakultní termín odevzdání přihlášek (včetně všech podkladů) je nejpozději do 15. listopadu 2021.