POINT – stipendia UK

Podpora internacionalizace UK

POINT – podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit na Univerzitě Karlově vychází z Opatření rektora č. 27/2023.

Studenti mohou získat finanční podporu na zahraniční mobility:

 • účast či výjezd na letní školy (nevztahuje se na jazykové pobyty)
 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů
 • mezinárodní soutěže a mistrovství
 • studentské konference - aktivní účast s příspěvkem
 • reprezentace UK na jednáních vztahujících se k internacionalizaci aktivit univerzity

Fakulty a další součásti UK mohou získat podporu na organizaci mezinárodních letních škol a jiných mimokurikulárních akcí. Program POINT pracuje na principu „seed money".

Žádosti se podávají:

Důležité informace::

 • Příjem žádostí do jarního kola 2023 je od 15. do 30. června 2023. Lze žádat o příspěvek na mobility, které se uskutečnily po 1. květnu 2023.
 • Žadatel může v daném kole podat pouze jednu žádost.
 • Nelze žádat o příspěvek na účastnický poplatek.
 • Podpora je přednostně poskytnuta provožadatelům.
 • Virtuální mobility nejsou finančně podporovány.
 • Souběh financování na jednu aktivitu s podporou od Grantové agentury UK a Fondem mobility UK není možný.
 • Aktivní účastí se rozumí aktivní výstup či zapojení do programu (prezentace příspěvku).

Více informací na webu UK.

Poslední aktualizace: 17. 7. 2023 / Ing. Pavla Byrne