POINT – stipendia UK

Podpora internacionalizace UK

POINT – podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit na Univerzitě Karlově vychází z Opatření rektora č. 27/2023.

Studenti mohou získat finanční podporu na krátkodobé zahraniční mobility:

 • účast či výjezd na letní školy (nevztahuje se na jazykové pobyty)
 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů
 • mezinárodní soutěže a mistrovství
 • studentské konference - aktivní účast s příspěvkem
 • reprezentace UK na jednáních vztahujících se k internacionalizaci aktivit univerzity

Fakulty a další součásti UK mohou získat podporu na organizaci mezinárodních letních škol. Program POINT pracuje na principu „seed money".

Žádosti se podávají:

Důležité informace::

 • Příjem žádostí do jarního kola 2024 je od 1. do 30. dubna 2024 do 16.00 hod.
 • Žadatel může v daném kole podat pouze jednu žádost.
 • Povinné přílohy: motivační dopis a program akce / náplň stáže
 • Nelze žádat o příspěvek na účastnický poplatek.
 • Podpora je přednostně poskytnuta prvožadatelům.
 • Virtuální mobility nejsou finančně podporovány.
 • Aktivní účastí se rozumí aktivní výstup či zapojení do programu (prezentace příspěvku).
 • Lze žádat pouze na budoucí aktivity, t.j. ty, které se uskuteční po uzavření daného kola.

Více informací na webu UK.

Poslední aktualizace: 20. 3. 2024 / Ing. Pavla Byrne
Byla tato stránka užitečná?