Kreditní systém

Pro studenty naší fakulty zapsané do prvního ročníku po 1. září 2006 platí kreditní systém studia. Podle něj je každému vyučovanému předmětu přidělen určitý počet kreditů a student může postoupit do dalšího úseku studia (u nás ročníku) pouze pokud získá dostatečný počet kreditů (viz Pravidla pro organizaci studia). Například pro řádný postup do druhého ročníku bude potřebovat 60 kreditů, které získá za povinné předměty. 

Anatomie, histologie a embryologie  (22)
Bioetika psychologie I. (5)
Biofyzika (4)
Buňka (3)
Informatika a biostatistika (3)
Latinská terminologie I. (3)
Ošetřovatelství I. (2)
První pomoc (3)
Tělesná výchova I. (2)
Biologie I. (4)
Latinská terminologie II. (3)
Ošetřovatelství II. (4)
Tělesná výchova II. (2)


Do druhého ročníku může postoupit i s nižším počtem kreditů, takový postup se označuje jako „postup s minimálním počtem kreditů“ (u prvého ročníku jde o 59–38 kreditů). Chybějící kredity musí student doplnit během následujícího roku studia. Opakování celého ročníku se již nerealizuje, lze opakovat pouze jednotlivý předmět, případně předměty. K tomu je však nutné dosáhnout alespoň nejnižší hodnoty z minimálního počtu kreditů. Postup s minimálním počtem kreditů není možné opakovat ve dvou po sobě následujících úsecích studia. Doplnění kreditů chybějících z jednoho ročníku není při náročnosti následujícího ročníku snadné. Navíc je zapsání předmětu zpravidla podmíněno absolvováním určitých předmětů v předcházejícím studiu (prerekvizitami). Tedy, pokud student prvého ročníku nesplní stanovený minimální počtu kreditů (38), studium mu bude ukončeno. Plnění doporučeného studijního plánu je nejlepší cestou k úspěšnému dokončení studia a k promoci.

Předpisy pro kreditní systém
Poslední aktualizace: 23. 8. 2023 / Hedvika Hubáčková