Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:

Endourologie, onkourologie a rekonstrukční urologie – rekonstrukce močového měchýře, radikální prostatektomie. Centrum pro chirurgickou léčbu transsexualismu, operace ženské inkontinence. Léčba BHP, urolitiáza, včetně metabolické poradny pro litiázu, urodynamika, sonografie, včetně intervenčních USG, komplexní řešení vrozených vad v návaznosti na urologickou péči na dětské chirurgické klinice, andrologie, laparoskopie. Péče o pacienty po spinálních poraněních.

V roce 2016 FN Motol otevřela nové urologické sálytisková zpráva

Poslední aktualizace: 31. 10. 2023