Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:
 
Neinvazivní i invazivní zobrazovací metody. Konvenční radiologická diagnostika, mamografie, angiografie, včetně koronarografie, ultrasonografie, výpočetní tomografie (CT) a magnetická rezonance (MR), včetně MR spektroskopie. Intervenční radiologie – vaskulární a nevaskulární intervenční metody. Zobrazovací diagnostika dětských a dospělých pacientů i komplexní problematika pediatrické radiologie.

Vytvořeno: 12. 9. 2021 / Upraveno: 31. 3. 2023