Zakončení studia, diplom a promoce

Studentem přestáváte být v den, kdy jste úspěšně vykonal/a poslední státní rigorózní zkoušku. V tento den – nebo co nejdříve poté – přijďte na Studijní oddělení tzv. řádně ukončit studium. Zároveň poslední státní zkouška musí být poslední splněnou studijní povinností – není přípustné, aby zápočet z Praktického lékařství nebo z volitelného předmětu následoval až po ní.

K řádnému ukončení studia je nutné mít:

  • potvrzení z knihovny, že jsou odevzdány všechny studijní materiály;
  • výsledky studijních povinností vytištěné ze SIS za celé studium;
  • klíč od šatny (skříňka musí být vyklizena a zůstat odemknuta).

Od referentky ihned obdržíte potvrzení o ukončení studia – to vám až do promoce slouží jako doklad např. pro budoucího zaměstnavatele, úřad práce, popř. další organizace (sociální, zdravotní…).

Další kroky:

Poslední aktualizace: 11. 7. 2023 / Andrea Komarová