Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:
 
Pracoviště je primárně zaměřeno na ORL onemocnění u dětí od narození do 18 let věku.
Diagnostická a léčebná endoskopie u dětí a dospívajících, onkologická onemocnění v oblasti ORL. Diagnostika a léčba akutních i chronických zánětů středouší. Chirurgická léčba nedoslýchavosti, kochleární implantáty u dětí, ušní mikrochirurgie, aplikace BAHA sluchadel. Ve spolupráci s laboratoří Ústavu neurověd 2. LF UK a Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK se rozvíjí výzkum vzniku hluchoty geneticky vázané (průkaz vad genů známých Connexinů). Traumatologie a stenózy dýchacích cest, vrozené vývojové vady v ORL. Chirurgická léčba traumat v oblasti hlavy a krku, léčba kochleovestibulárních poruch, zjišťování úrovně sluchu u nejmenších dětí spolu se substituční léčbou sluchadly, rehabilitace sluchu. Diagnostika a rehabilitace poruch polykání. Diagnostika a léčba akutních i chronických zánětů horních dýchacích cest.
Screening poruch sluchu u novorozenců. Jako první ve střední Evropě používá klinika přístroj SSEP pro objektivní měření sluchového prahu u nejmenších dětí. Pracoviště rozvíjí program pomoci dětem s poruchami polykání na bázi detailního rozboru zobrazení polykacího aktu.

Vytvořeno: 12. 9. 2021 / Upraveno: 31. 3. 2023