Úřední deska

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Ústav fyziologie 2. LF UK.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Ústav fyziologie 2. LF UK.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo 3 akademických pracovníků pro pracoviště Ústavu soudního lékařství 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo 4 akademických pracovníků pro pracoviště Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka – lektora pro pracoviště Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol.

Státní závěrečné zkoušky Bc. i NMgr. obor Fyzioterapie se budou konat 14. 9. – 18. 9. 2020 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol.

Termíny státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství.

Harmonogram akademického roku 2020/2021 byl stanoven opatřením děkana č. 13/2020 a je dostupný na webu fakulty.

Harmonogram akademického roku 2019/2020 byl stanoven opatřením děkana č.5/2019 a je dostupný na webu fakulty.