Úřední deska

Termín státní rigorózní zkoušky z Pediatrie pro studenty 7. a 8. kruhu je stanoven na 21. 12. 2020.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Kliniku ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 0,200.

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat 1. 2. až 4. 2. 2021.

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat od 30. 11. do 4. 12. 2020.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Neurochirurgickou kliniku dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 0,300.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místa 2 akademických pracovníků – lektorů pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 0,200.

Státní rigorózní zkouška z Pediatrie pro studenty 7. a 8. kruhu proběhne 23.–27. 11. 2020.

Zveřejňujeme termíny státních rigorózních zkoušek z Pediatrie.

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Chirurgie.

Termíny státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství.

Termíny státní rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví.

Harmonogram akademického roku 2020/2021 byl stanoven opatřením děkana č. 13/2020 a je dostupný na webu fakulty.