Úřední deska

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místa 2 akademických pracovníků pro pracoviště Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 2× 0,050.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel FN Motol vypisují výběrové řízení na místo akademického pracovníka – přednosty Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 0,100.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místa dvou akademických pracovníků – lektorů pro pracoviště Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN, s pracovním úvazkem 2× 0,100.

Opravný termín státní rigorózní zkoušky z Pediatrie pro studenty 5. a 6. kruhu je stanoven na 18. 3. 2021.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Ústav anatomie 2. LF UK, s pracovním úvazkem 1,000.

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat od 31. 5. do 3. 6. 2021.

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat od 3. 5. do 6. 5. 2021.

Zveřejňujeme termíny státních rigorózních zkoušek z Pediatrie.

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Chirurgie.

Termíny státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství.

Termíny státní rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví.

Harmonogram akademického roku 2020/2021 byl stanoven opatřením děkana č. 13/2020 a je dostupný na webu fakulty.