Úřední deska

Státní rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví pro 5. a 6. kruh se konají v náhradním termínu.

Státní rigorózní zkouška z Pediatrie pro studenty 1. a 2. kruhu se bude konat od 6. do 9. 4. 2020.

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád)

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství.

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví.

Termíny rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví.

Harmonogram akademického roku 2019/2020 byl stanoven opatřením děkana č.5/2019 a je dostupný na webu fakulty.