Úřední deska

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád)

Děkan 2. lékařské fakulty UK vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty UK vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol.

Zveřejnění výsledku výběrového řízení na pozici přednosty Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol.

Ústav histologie a embryologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy přijme laboranta/laborantku pro histologickou laboratoř.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Ústav farmakologie 2. LF UK.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Ústav biofyziky 2. LF UK.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Ústav epidemiologie 2. LF UK.

Zveřejnění výsledku výběrového řízení na pozici přednosty Oční kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol...

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství.

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol zveřejňuje termíny státní rigorózní zkoušky z Pediatrie v akademickém roce 2019/2020.

Termíny rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví.

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívá děkan fakulty svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a v rámci doplňovacího řízení posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu u nabízených studijních programů.

Harmonogram akademického roku 2019/2020 byl stanoven opatřením děkana č.5/2019 a je dostupný na webu fakulty.

Uveřejněno v SIS.