Úřední deska

Státní závěrečné zkoušky proběhnou od 8. 9. do 15. 9. 2021 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

Opravný termín státních rigorózních zkoušek z Vnitřního lékařství se bude konat dne 26. 7. 2021.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka – lektora pro Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 0,500.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka – lektora pro Ústav biofyziky 2. LF UK, s pracovním úvazkem 0,700.

Mimořádný termín státní rigorózní zkoušky z pediatrie pro studenty 6. ročníku je stanoven na 15. 9. 2021.

Státní rigorózní zkoušky pro studenty 4. ročníku z veřejného zdravotnictví se budou konat 2. 9. 20217. 9. 2021.

Harmonogram akademického roku 2020/2021 byl stanoven opatřením děkana č. 13/2020 a je dostupný na webu fakulty.