Úřední deska

Státní rigorózní zkoušky pro studenty 4. ročníku z veřejného zdravotnictví se budou konat 2. 9. 20217. 9. 2021.

Státní rigorózní zkoušky pro studenty 4. ročníku z veřejného zdravotnictví se budou konat 15. 7. 2021.

Státní rigorózní zkouška z pediatrie pro studenty 3. a 4. kruhu se bude konat 21.–24. 6. 2021.

Opravný termín státní rigorózní zkoušky z Pediatrie pro studenty 1. a 2. kruhu je stanoven na 21. 5. 2021.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel FN Motol vypisují výběrové řízení na místo akademického pracovníka – přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel FN Motol vypisují výběrové řízení na místo akademického pracovníka – přednosty Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel FN Motol vypisují výběrové řízení na místo akademického pracovníka – přednosty Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol. 

Státní rigorózní zkoušky z gynekologie a porodnictví se budou konat pro kruh č. 7 a č. 8 dnech 21., 22. a 24. 6. 2021.

Mimořádná státní rigorózní zkouška z gynekologie a porodnictví se bude konat 12. 7. 2021 v 9.00.

Státní rigorózní zkoušky z veřejného zdravotnictví se budou konat od 31. 5. do 3. 6. 2021.

Zveřejňujeme termíny státních rigorózních zkoušek z pediatrie: 12.–16. 4. 2021 a 21.–25. 6. 2021

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z chirurgie: 27.–29. 4. 2021 a 23.–25. 6. 2021

Termíny státní rigorózní zkoušky z vnitřního lékařství (26.–30. 4. 2021 a 21.–25. 6. 2021)

Termíny státní rigorózní zkoušky z gynekologie a porodnictví (12.–14. 4. 2021 a 21.–23. 6. 2021)

Harmonogram akademického roku 2020/2021 byl stanoven opatřením děkana č. 13/2020 a je dostupný na webu fakulty.