Úřední deska

Harmonogram akademického roku 2019/2020 byl stanoven opatřením děkana č.5/2019 a je dostupný na webu fakulty.

20. 5.  – 24. 6. 2019

Uveřejněno v SIS.