Pokusná zvířata

Zařízení pro chov pokusných zvířat

Fakulta disponuje zařízením pro chov a používání pokusných zvířat. Experimentálním využitím zvířat se zabývá několik výzkumných týmů. Jejich činnost koordinuje Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat, která je při fakultě zřízena


Kontakty

Vedením komise je pověřen

257 296 251


Informace a dokumenty k projektům pokusů jsou zájemcům z řad fakultní veřejnosti dostupné po přihlášení.


Poslední aktualizace: 23. 4. 2024 / MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D.
Byla tato stránka užitečná?