Kontakty a úřední hodiny

Kontakty a rozdělení jednotlivých agend, které oddělení zajišťuje
Bc. Pavla Zídková (referentka)

22443 5836

snížené přízemí (SP), č. d. 005

 

Agenda

 • cotutelle
 • oborové rady (složení, jmenování a odvolávání členů)
 • roční hodnocení
 • akreditace
 • studentské ceny
 • konference
 • nostrifikace
 • stáže
 • odměny školitelům
 • školitelé a konzultanti
 • webové stránky
 • stipendia

Doktorské studijní programy

 • Experimentální chirurgie
 • Fyziologie a patofyziologie člověka
 • Lékařská biofyzika
 • Neurovědy
Mgr. Markéta Zeithammerová (referentka)

22443 5845

snížené přízemí (SP), č. d. 005

 

Agenda

 • přijímací řízení
 • zápis do studia
 • žádosti v rámci studia
 • individuální studijní plány
 • státní doktorské zkoušky
 • obhajoby disertačních prací
 • promoce a dodatky k diplomům
 • stipendia

Doktorské studijní programy

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biologie a patobiologie buňky
 • Biomedicínská informatika
 • Farmakologie a toxikologie
 • Imunologie
 • Kardiovaskulární vědy
 • Kineziologie a rehabilitace
 • Mikrobiologie
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Preventivní medicína a epidemiologie
 • Zobrazovací metody v lékařství
ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D. (referentka)

budova ředitelství FNM, 1. p., č. d. 6

Úřední hodiny 

Oddělení Ph.D. studia bude k dispozici pro veřejnost v těchto úředních hodinách:

pondělí 9.00–12.00
středa 13.00–15.00

Návštěva mimo úřední hodiny je možná po předchozí telefonické či e-mailové dohodě. Děkujeme za pochopení.

Kde nás naleznete

Oddělení Ph.D. studia sídlí v pracovně 2. LF UK v poschodí SP vlevo v posluchárenském bloku H (chodba pod Velkou posluchárnou; viz fotografie).

 

Poslední aktualizace: 10. 2. 2024 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.