Alumni

Klub Alumni 2. lékařské fakulty sdružuje absolventky a absolventy všech studijních programů 2. lékařské fakulty UK (Fakulty dětského lékařství), aby i po promoci zůstali v kontaktu se svou alma mater.

Klub začal vznikat na přelomu roku 2019 a 2020 z podnětu tehdejšího děkana prof. Vladimíra Komárka. Vzhledem k tomu, že absolventské spolky nemají v Česku příliš dlouhou tradici, inspirovali jsme se nejen v tuzemsku, ale i na univerzitách ve světě.

Nabídku výhod, které členství v klubu přináší, naleznete na stránce Proč se stát členem. Věříme, že ji budeme dále rozšiřovat.

Členství je dobrovolné a bezplatné. Záleží na vás, zda budete chtít dostávat newsletter či pozvánky na fakultní akce.

Pro dotazy, nápady či komentáře jsme pro vás na @email.Registrace do klubu
Alumni 2. LF UK

Aktuality pro alumni