Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol

​​Ústav ošetřovatelství je společným pracovištěm 2. LF UK v Praze a Fakultní nemocnice v Motole. Pracoviště zajišťuje výuku předmětu ošetřovatelství (Nursing) v prvním a v druhém ročníku magisterského studijního programu Všeobecné lékařství. Dále realizuje výuku ošetřovatelských, psychologických a pedagogických disciplín v bakalářských studijních programech pro přípravu nelékařských zdravotnických pracovníků.

Zaměstnanci ústavu se rovněž podílejí na postkvalifikačním vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zejména pak na realizaci specializačního vzdělávání kvalifikačních a certifikovaných kurzů akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR a na dalších akcích celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

Zahraniční spolupráce:
Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol spolupracuje s obdobnými pracovišti zahraničních univerzit ve Finsku, ve Francii, v Itálii, na Slovensku apod., včetně výměn studentů i pedagogů.
 
Projekty:
Zaměstnanci Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol byli řešiteli nebo spoluřešiteli celé řady rozvojových projektů podporovaných z veřejných zdrojů. Prezentaci vybraných projektů naleznete zde.

Poslední aktualizace: 31. 10. 2023