Galerie absolventů

MUDr. Eva Fürstová

2017 (MUDr.)

pediatrička a doktorandka

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.

2004 (Ph.D.)
neurovědec a experimentální epileptolog
Ústav fyziologie 2. LF UK, Epilepsy Research Centre Prague

MUDr. Sandra Plybon

2006 (MUDr.)

praktická lékařka pro děti i dospělé (family medicine), funkční medicína

UCHealth, Loveland, Colorado, USA

doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.

1998 (MUDr.)

pediatrička, endokrinoložka a diabetoložka

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Barbora Vakrmanová

2017 (MUDr.)

dětská hematoložka, doktorandka

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, výzkumná skupina CLIP (Childhood Leukaemia Investigation Prague)

MUDr. Michaela Biehl-Kotrová, Ph.D.

2012 (MUDr.), 2016 (Ph.D.)

dětská hematoložka, postdoc

Unit for Hematological Diagnostic, University Medical Center Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Germany; v současnosti na mateřské dovolené

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

1996 (MUDr.), 2006 (Ph.D.)

ortoped a traumatolog pohybového ústrojí

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LF UK a FN Motol

MUDr. Jan Balko

2013 (MUDr.)

patolog

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Adam Kalina

MUDr. (2015)

neurolog

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Bc. Mária Stratilová

2019 (MUDr.)

neurochirurgyně a doktorandka

Neurochirurgická klinika fakulty zdravotníckych studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

1973 (MUDr.), 2000 (CSc.)

dětský neurolog

Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Jan Marek, Ph.D., FESC

1988 (MUDr.), 2004 (Ph.D.)

dětský kardiolog

Great Ormond Street Hospital, Londýn

doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc.

1979 (MUDr.), 1984 (CSc.)

pediatrička a nefroložka

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, vedoucí lékař kojeneckého oddělení

prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.

1995 (MUDr.), 1999 (Ph.D.)

hematolog

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, pracovní skupina CLIP (Childhood Leukaemia Investigation Prague)