Eseje o stážích

Eseje ze všech typů stáží a pobytů (Erasmus+, IFMSA, Fond mobility, ASF, humanitární mise ad.)

  • O zážitcích a zkušenostech z pobytů Erasmus studentů a studentek z celé Univerzity Karlovy si můžete přečíst na webu Charles Abroad