Fakultní aplikace

IT helpdesk 2. LF UK

Pro zaměstnance

Správa budov helpdesk Plzeňská

Pro zaměstnance

Webmail

Žádost o zřízení účtu na počítačových serverech 2. LF UK

Nastavení a změna fakultních hesel

EIS

Ekonomický systém 2. LF UK

Výukové programy

Přístupy a návody

Pro pedagogy po přihlášení

Hodnocení výkonu pracovišť

Elektronické výplatní pásky

(WhoIs)