Studentské spolky

Na 2. lékařské fakultě vyvíjejí činnost čtyři velké studentské spolky. Seznamte se s jejich zaměřením, akcemi, které připravují, a s tím, jak je možné stát se jejich členem. Určitě potom také navštivte jejich web či Facebook a Instagram, kde publikují novinky a pozvánky na akce.

Motolák

Motolák podporuje studenty ve všech oblastech jejich života, ať ve studiu, při sportu, rekondici, nebo společenských, kulturních či dobrovolnických aktivitách. Podporuje seberealizaci studentů a pomáhá jim v jejich vzájemné spolupráci. K hlavním akcím, které pravidelně pořádá, patří ples 2. lékařské fakulty, Motolský parník, společenská akce probíhající na lodi na Vltavě, Dobronice, seznamovací kurz pro studenty prvního ročníku probíhající v září ve výcvikovém centru v Dobronicích u Bechyně, nebo umělecká výstava studentů a absolventů MotolArt.

Členem se může stát každý student 2. lékařské fakulty, do činnosti se může zapojit v rámci klubů (dobrovolnický klub, kulturní klub, sportovní klub, studijní klub a školicí klub) a týmů (redakce, fotografové, kameramani, grafici a webmasteři).

Navštivte web Motoláku (www.motolak.org), facebookovou stránkuInstagram a bližší informace se dozvíte též z výroční zprávy fakulty.

Archiv Motolského občasníku, literární revue studentů a pedagogů 2. lékařské fakulty, naleznete zde.

International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA)

IFMSA CZ 2. LF podporuje mezinárodní spolupráci v lékařském vzdělávání. Poskytuje medikům příležitost sebevzdělávání a seberealizace, zejména prostřednictvím výměnných stáží nebo různých vzdělávacích a charitativních projektů. IFMSA CZ 2. LF je jednou z osmi českých poboček organizace IFMSA CZ, která je plnoprávným členem IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations), mezinárodní neziskové nevládní organizace, která sdružuje studentské spolky mediků ze 108 zemí celého světa.

Organizace má několik sekcí různého zaměření, tzv. Standing committees:

  • klinické stáže mediků SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange),
  • výzkumné stáže SCORE (Standing Committee on Research Exchange),
  • vzdělávání veřejnosti v otázkách sexuálního zdraví, pohlavních chorob včetně AIDS SCORA (Standing Committee on Sexual & Reproductive Health including HIV/AIDS),
  • zvyšování povědomí veřejnosti v otázkách spojených se zdravím SCOPH (Standing Committee on Public Health),
  • vzdělávání samotných mediků SCOME (Standing Committee on Medical Education),
  • tréninky, které mají medikům pomoci v seberozvíjení Training Division.

Členem se může stát každý student 2. lékařské fakulty. Možnost stát se členem IFMSA CZ mají nastupující prváci už v uvítacím kurzu v Dobronicích. Členství je bez registračního poplatku a je možné se stát členem prakticky kdykoliv. V případe zájmu o další informace posílejte své otázky na e-mailovou adresu @email.

Navštivte web IFMSA, facebookovou stránku nebo Instagram (http://www.instagram.com/ifmsaczpraha2.lf/) a bližší informace se dozvíte též z výroční zprávy fakulty.
Asociace studentů fyzioterapie

Asociace studentů fyzioterapie prosazuje zájmy a potřeby studentů a rozšiřuje všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie i mezi veřejností. Pravidelně pořádá FyzioCafé, odborné přednášky pro studenty fyzioterapie od vyškolených profesionálů z oboru, další akce, včetně zahraničních stáží.

Členem se může stát každý student fyzioterapie v České republice po vyplnění přihlášky na webu asociace a uhrazení členského příspěvku. Členové mohou čerpat výhody sponzorů ASF, mají přednostní účast na akcích a mohou se aktivně zapojit do chodu organizace, čímž získávají body na výjezd na zahraniční stáž.

Navštivte web asociace, facebookovou stránkuInstagram a bližší informace se dozvíte též z výroční zprávy fakulty.
The Association of International Medical Students (AIMS)

Sdružení mezinárodních studentů medicíny hájí zájmy mezinárodních studentů fakulty a zasazuje se o diskusi o nich. Pravidelně pořádá akce pro mezinárodní studenty jako Welcome Party nebo X-MAS party.

Členem se může stát každý student programu v angličtině na 2. lékařské fakultě. V průběhu prvních dvou týdnů měsíce října mají studenti možnost ucházet se o pozici. Petra Fabingerová rozešle formulář žádosti e-mailem všem studentům od prvního do šestého ročníku. Mezi pozice patří zástupce ročníku, webmaster, sportovní zástupce nebo člen týmu pořádajícího akce. Setkání svolává každý měsíc předseda daného ročníku, který rozděluje úkoly mezi členy, a diskutuje se o problémech, které se objevily během měsíce.

Navštivte Facebook AIMS, instagramový profilweb, bližší informace se dozvíte též z výroční zprávy fakulty.

Na univerzitě fungují i další různě zaměřené spolky, jejich přehled a odkazy na jejich prezentace naleznete na univerzitním webu.

Poslední aktualizace: 26. 5. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.