Studentské spolky

Na 2. lékařské fakultě vyvíjejí činnost čtyři velké studentské spolky. Seznamte se s jejich zaměřením, akcemi, které připravují, a s tím, jak je možné stát se jejich členem. Určitě potom také navštivte jejich web či Facebook a Instagram, kde publikují novinky a pozvánky na akce.Na univerzitě působí i další různě zaměřené spolky, jejich přehled a odkazy na jejich prezentace naleznete na univerzitním webu.