Povinné předměty

Všeobecné lékařství

PREREKVIZITY A KOREKVIZITY (platné pro studenty, kteří nastoupili ke studiu od 1. 6. 2021)

PREREKVIZITY A KOREKVIZITY (platné pro studenty, kteří nastoupili ke studiu do 30. 9. 2020)

 

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník


Fyzioterapie – Bc. studium

PREREKVIZITY A KOREKVIZITY

1. ročník
2. ročník
3. ročník

 
Fyzioterapie – NMgr. studium

PREREKVIZITY A KOREKVIZITY

1. ročník
2. ročník

 
Všeobecné ošetřovatelství – Bc. studium

PREREKVIZITY A KOREKVIZITY

1. ročník
2. ročník
3. ročník 

Pediatrické ošetřovatelství – Bc. studium 

PREREKVIZITY A KOREKVIZITY

1. ročník
2. ročník
3. ročník

 

 

Vytvořeno: 8. 4. 2019 / Upraveno: 21. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Jan Kovář