Povinné předměty

Všeobecné lékařství

Prerekvizity a korekvizity
1. ročník
2. ročník
3. ročník - stará akreditace
3. ročník - nová akreditace
4. ročník
5. ročník
6. ročník


Fyzioterapie – Bc. studium

Prerekvizity a korekvizoty (docx)

1. ročník
2. ročník
3. ročník

 
Fyzioterapie – NMgr. studium

Prerekvizity a korekvizity (docx)

1. ročník
2. ročník

 
Všeobecné ošetřovatelství – Bc. studium

Prerekvizity a korekvizity (docx)

1. ročník
2. ročník
3. ročník

Pediatrické ošetřovatelství – Bc. studium 

Prerekvizity a korekvizity (docx)

1. ročník
2. ročník
3. ročník
Radiologická asistence
1. ročník
Poslední aktualizace: 20. 9. 2023 / Jan Kovář