Granty a projekty

Oddělení pro vědu a výzkum vám pomáhá s administrativou vědeckých grantů a projektů. Nabízíme odbornou asistenci jak žadatelům o granty a dotace, tak úspěšným řešitelům. Projektové plány je potřebné a prospěšné konzultovat již ve fázi nápadu, nečekejte proto prosím až na konkrétní vypsanou výzvu.


Postup při podávání českých grantů

Postup při podávání zahraničních grantů

Projekty řešené na 2. lékařské fakultě

Operační program Věda, výzkum a vzdělávání

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Legislativa


Kontakty na pracovníky a jejich agendy

(v sekci Oddělení pro vědu a výkum)

Formuláře Oddělení pro vědu a výzkum

Podklady pro výpočet mezd (vč. katalogu prací)

(pro zaměsnance po přihlášení)

Tisk posterů a kopírování na 2. LF

Informace a ceník

Kontakt

771 273 155

 

Poslední aktualizace: 16. 5. 2024 / Kristýna Pribilinec