Granty a projekty

Oddělení pro vědu a výzkum vám pomáhá s administrativou vědeckých grantů a projektů. Nabízíme odbornou asistenci jak žadatelům o granty a dotace, tak úspěšným řešitelům. Projektové plány je potřebné a prospěšné konzultovat již ve fázi nápadu, nečekejte proto prosím až na konkrétní vypsanou výzvu.

Kontakty na jednotlivé pracovníky a jejich agendy naleznete v sekci Oddělení pro vědu a výzkum.

Obecné informace o grantech

V příloze níže naleznete obecné informace o grantech a závazné pokyny pro čerpání grantů.

Vytvořeno: 3. 11. 2014 / Upraveno: 10. 3. 2022 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová