Granty a projekty

Oddělení pro vědu a výzkum vám pomáhá s administrativou vědeckých grantů a projektů. Nabízíme odbornou asistenci jak žadatelům o granty a dotace, tak úspěšným řešitelům. Projektové plány je potřebné a prospěšné konzultovat již ve fázi nápadu, nečekejte proto prosím až na konkrétní vypsanou výzvu.

Tisk posterů a kopírování na 2. LF

Informace a ceník

Kontakt:

Kamila Horvátková

e-mail: kamila.horvathova@
lfmotol.cuni.cz

tel.: 702 209 740

Kontakty na jednotlivé pracovníky a jejich agendy naleznete v sekci Oddělení pro vědu a výzkum.

Obecné informace o grantech

V příloze níže naleznete obecné informace o grantech a závazné pokyny pro čerpání grantů.

Poslední aktualizace: 30. 11. 2022 / Kristýna Beldová