Legislativa a důležité odkazy

Legislativa upravující specializační vzdělávání lékařů

Přehled základní legislativy upravující specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů:

  • veřejnoprávní smlouva mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze
  • vyhláška č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, s účinností od 6. 11. 2019
  • zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 4. 2004 (novela výše uvedeného zákona je označena č. 67/2017 Sb., s účinností od 1. 7. 2017)
  • vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu k ověření znalostí českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), s účinností od 1. 7. 2009
  • věstník MZ ČR, roč. 2013 ze dne 22. 1. 2013 – úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů
  • vyhláška č. 397/2020 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, s účinností od 15. 10. 2020
  • vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, s účinností od 9. 10. 2018 do 14. 10. 2020
  • vzdělávací programy specializačních oborů
  • vyhláška č. 280/2018 Sb., o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti (kompetence lékaře absolventa), s účinností od 28. 12. 2018
  • nařízení vlády č. 324/2018 Sb. – o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, s účinností od 1. 1. 2019
Odkazy a informace
Vydáno: 28. 7. 2014 / Upraveno: 16. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová