Legislativa a důležité odkazy

Legislativa upravující specializační vzdělávání lékařů

Přehled základní legislativy upravující specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů:

Odkazy a informace

 

Možnosti ubytování

Ubytování si účastníci kurzů, kmenových a atestačních zkoušek zařizují sami, lékařská fakulta ho nezajišťuje. Níže uvádíme několik možností a tipů:

 

Poplatky za vystavení duplikátů

  • Duplikát certifikátu o absolvování základního kmene – 200,– Kč
  • Duplikát průkazu odbornosti (modrá kniha) – 200,– Kč
  • Platbu prosíme zaslat na č. účtu: KB Praha, č. ú. 37530021/0100, variabilní symbol: 56301, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.
Poslední aktualizace: 17. 6. 2024 / Lucie Hanušková, MBA
Byla tato stránka užitečná?