Aktuality pro studenty

0

Projekt motivačních stáží PročByNe? připravil novou exkluzivní stáž pro studenty ve věku 18 až 25 let. Přihlašujte se do 15. ledna 2020.

0

Zveme na Adventní koncert 2. lékařské fakulty, pořádaný ve spolupráci se studentským spolkem Motolák. Ve středu 18. prosince 2019 od 19.30 v Husově sboru v Dejvicích.

0

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol Praha přijme  lékaře/ lékařku na plný úvazek.

0

Během příštích letních prázdnin (19.–25. července 2020) Résonnez uspořádá Summer International Radiology Course 2020...

0

Podle Manuálu voleb do AS UK na 2. lékařské fakultě má každý kandidát právo na fakultních webových stránkách zveřejnit jeden článek. Umístění tohoto článku a zveřejnění zajišťuje PR oddělení fakulty. Články neprocházejí jazykovou či redakční úpravou.

0

Byl zahájen třetí ročník soutěže pro studenty do 35 let. Přihlášky do 31. 1. 2020.

0

Zveme na křest nové učebnice Patologie prof. Josefa Zámečníka a kol. který proběhne ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 17.00 hod. ve Velké posluchárně. Zároveň v článku zveřejňujeme rozhovor s J. Zámečníkem.

0

Pokud máte zájem zúčastnit se zimního sportovního kurzu, využijte posledních volných míst!

0

Kurz Novinky v biomedicínském výzkumu pokračuje v úterý 12. listopadu 2019 od 10.00 (registrace od 9.45) přednáškou prof. J. S. Duke Cohana z Harvard Medical School ve Velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK. Vítáni jsou i studenti jiných oborů, školitelé a zájemci z řad vědeckých pracovníků a lékařů.

0

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

0

V rámci Týdne otevřeného přístupu (Open Access Week), který se uskuteční ve dnech 21.–25. října 2019, si vás dovolujeme pozvat na vybrané akce pořádané Univerzitou Karlovou.

0

Zveme na 14. česko-slovenský kongres dětské anestézie, intenzivní péče a urgentní medicíny, který se koná 8.–9. listopadu 2019. Studenti mají vstup jen za 100 Kč.

0

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství.

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví.

0

Stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

0

Zvažujete stáž IFMSA? Jednou z podmínek pro získání stáže je složení národního jazykového testu z angličtiny. Deadline přihlašování na tento test je prodlouženo do neděle 20. října 2019.

0

Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře. Účelem stipendia je poskytnout příležitost účastnit se 4–6 měsíců pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (pavilon 8, stážovna)
Říjen 2019 – leden 2020

0

UK Point startuje 3. ročník Science slamu CUNI, netradiční soutěže pro mladé vědce.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Aktualizováno: Program pro podzim a zimu 2019. Projekt Fitmedik chce podpořit mediky ve zdravém životním stylu i při studiu a předcházet syndromu vyhoření. Podílejí se na něm medici, mladí lékaři a studenti fyzioterapie pod vedením Anny-Marie Stejskalové a je otevřen pro další zájemce...

0

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol zveřejňuje termíny státní rigorózní zkoušky z Pediatrie v akademickém roce 2019/2020.

0

Seznam odborných seminářů Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN pro zimní semestr 2019–2020. Jsou přístupny odborné veřejnosti.

Termíny rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví.

0

Pediatrická klinika 2. LF UK vyhlašuje další ročník Kursu vědecké činnosti pro doktorandy. Proběhne též Kurs statistického zpracování dat, určený rovněž pro studenty a pracovníky fakulty.

0

Pro přidělování stipendíí platí nová pravidla.