Aktuality pro studenty

0

Vědecký a společenský vrcholek fakultního roku se bude konat 22. a 23. dubna 2020 ve Velké posluchárně. Abstrakty přijímáme od 31. ledna do 28. února. Informují a zvou organizátoři prof. Jan Trka a doc. Štěpánka Průhová.

0

Jak se chovat po návratu z oblasti, kde se vyskytla nákaza? Co dělat, pokud na sobě pozorujeme příznaky typické pro onemocnění koronavirem? Jaké je stanovisko fakulty k cestám do rizikových oblastí?

Státní rigorózní zkouška z Pediatrie pro studenty 1. a 2. kruhu se bude konat od 6. do 9. 4. 2020.

Opravný termín státní rigorózní zkoušky z Pediatrie pro studenty 5. a 6. kruhu je stanoven na 16. 3. 2020.

0

Národní institut pro mezinárodní vzdělávání nabízí dvě stipendijní místa ke studiu na jihokorejských univerzitách pro studenty, resp. absolventy. Termín pro odevzdání přihlášek je 9. března 2020.

0

Koná se ve čtvrtek 26. března 2020 mezi 14. a 17. hod. v Pelouchově posluchárně (kampus 2. lékařské fakulty Plzeňská). Studenti srdečně zváni.

0

V belgickém Gentu proběhnou v červenci 2020 letní školy zaměřené na sexuální a reprodukční zdraví a právo a také na zdraví a migraci. Uzávěrka přihlášek je 15. března 2020.

0

Beseda s gen. Petrem Pavlem se koná ve středu 4. 3. od 18.30 ve Velké posluchárně.

0

Alzheimer nadační fond v letošním roce opět vyhlašuje cestovní granty a soutěže.

0

Stipendia na pobyty v Rakousku z programu AKTION jsou určena studentům magisterských a doktorských studijních programů nebo na uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu. Uzávěrka pro podávání žádostí na zimní semestr akademického roku 2020/2021 je 15. března 2020.

0

Česko-bavorská vysokoškolská agentura nabízí stipendia na jazykové kurzy a letní tematicky zaměřené školy pro studenty vysokých škol a vědce z České republiky. Uzávěrka pro podání přihlášek je 1. dubna 2020.

0

Odpovědi a reakce pracovišť a garantů předmětů naleznete na webové stránce Odpovědi pracovišť, dostupné jsou po přihlášení.

0

Kubánské velvyslanectví poskytlo přehled vědeckých akcí, které se budou letos konat v Havaně.

0

Přednosta Urologické kliniky Lékařské Univerzity ve Vídni a hostující profesor 2. LF UK bude přednášet 12. března 2020 od 14.00 do 15.30 hod. v knihovně Urologické kliniky (uzel B, mínus 2. patro).

0

2. lékařská fakulta vyhlašuje dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ na zahraniční praktickou stáž realizovanou v akademickém roce 2019/2020.

0

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (Taipei Economic and Cultural Office) v Praze informuje o nabídce dvou typů stipendií na studijní pobyty na Tchaj-wanu, tj. Taiwan Scholarship Program a Huayu Enrichment Scholarship Program. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2020.

0

Otevírací doba pop-up krámku na prodej oblečení a triček bude každé úterý a čtvrtek od 13.00 do 15.00.

0

Tradiční výroční ples 2. lékařské fakulty se koná v sobotu 7. března 2020 v Národním domě na Vinohradech.

0

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (pavilon 8, stážovna)
Únor – květen 2020

0

2. lékařská fakulta vyhlašuje výběrové řízení programu Erasmus+ na zahraniční studijní pobyt/praktickou stáž v zimním a letním semestru akademického roku 2020/2021.

0

Strategické uskupení Central vyhlašuje výzvu pro rok 2020.

0

Fond Mobility UK vyhlašuje podávání přihlášek pro letní semestr 2019/2020.

0

Konkurz na praktické stáže v Japonsku, Jižní Koree a Rusku.

0

Ruth Crawford Mitchell Fellowship na Univerzitě v Pittsburghu.

0

Během příštích letních prázdnin (19.–25. července 2020) Résonnez uspořádá Summer International Radiology Course 2020...

0

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství.

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví.

0

Stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol zveřejňuje termíny státní rigorózní zkoušky z Pediatrie v akademickém roce 2019/2020.

Termíny rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví.

0

Pro přidělování stipendíí platí nová pravidla.