Aktuality pro studenty

0

Výuka na 2. LF UK pokračuje od pondělí 15. 2. 2021 ve stejném režimu jako doposud.

0

Konference Mladých lékařů proběhne on-line během března a dubna. Přednášky bude možné zhlédnout i zpětně a bez registrace.

0

Informujeme o nabídce krátkodobých i víceletých studijních pobytů na univerzitách na Tchaj-wanu. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2021.

0

Jedinečná příležitost stát se součástí mezinárodně uznávaného onkologického výzkumu na Lékařské fakultě v rakouském Štýrském Hradci (Grazu). Uzávěrka přihlášek je 24. března 2021.
 

0

Nursing Reference Center Plus je referenční databáze pro zdravotní sestry, studenty a studentky ošetřovatelství a jejich školitele; zdroj můžete vyzkoušet do 22. 3. 2021.

0

Od 1. 3. 2021 bude mít Univerzita Karlova měsíční zkušební přístup k nástroji Writefull.

0

Portál Prague ICU obsahuje atlas EKG, zajímavé kazuistiky a výuková videa. Na projektu spolupracovali i studenti 2. LF UK Mariya KalantayMichael Jenšovský.

0

National Tsing Hua University na Taiwanu nabízí na zimní semestr 2021/2022 mimořádné stipendium v rámci Taiwan-Europe Connectivity Scholarship: Czech Republic Project. Uzávěrka přihlášek je 7. března 2021.

0

Nabídka dvou stipendijních míst v Korejské republice pro studenty z České republiky. Termín pro odevzdání přihlášek je 12. března 2021.

0

LUMC Global a Leiden Medical Center pořádají odbornou online akci na téma Inovace ve fetální terapii, která se uskuteční 15. dubna 2021 od 15.30 do 18.00 hodin. Registrace zdarma.

0

Začátek praktické výuky tělesné výchovy se odkládá.

0

Nové návody i záznamy webinářů.

Opravný termín státní rigorózní zkoušky z Pediatrie pro studenty 5. a 6. kruhu je stanoven na 18. 3. 2021.

0

Nový program The Global Wales Postgraduate Scholarship nabízí stipendia studentům, kteří budou studovat magisterské programy na vybraných univerzitách ve Walesu.

0

Koná se v červnu a červenci 2021, přihlášky do května; informace v příloze.

0

Česko-bavorská vysokoškolská agentura BTHA nabízí stipendia na jazykové kurzy a tematické letní školy v Bavorsku. Uzávěrka pro podání přihlášek je 25. března 2021.

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek do jarního kola 2021-1. Přihlášky se podávají přes webovou aplikaci zde. Uzávěrka je 14. března 2021 (do půlnoci).

0

Video Percutaneous Aortic Valve Implantation, Percutaneous Coronary Intervention, Surgical Endarterectomy je ke zhlédnutí na Youtube kanálu kliniky.

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat od 31. 5. do 3. 6. 2021.

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat od 3. 5. do 6. 5. 2021.

0

Univerzita Karlova vyhlašuje 6. ročník soutěže Primus UK (rok 2022). Návrhy lze podávat do 20. dubna 2021.

0

Univerzita Karlova spolu s vysokoškolským sportovním centrem Victoria MŠMT vyhlašují nové kolo stipendijního sportovního programu.

Zveřejňujeme termíny státních rigorózních zkoušek z Pediatrie.

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Chirurgie.

Termíny státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství.

Termíny státní rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví.