Aktuality pro studenty

0

Anketa je naprosto nezbytná pro získání zpětné vazby o výuce od studentů. Zabere vám pár minut a fakultě přinese spoustu cenných informací. 10 důvodů, proč vyplnit anketu, sepsal čerstvý absolvent 2. LF UK MUDr. Adam Láznička. Vyplňovat můžete do 30. září 2019!

Termíny rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví.

0

V pondělí 14. října 2019 v 9 a 11 hodin se koná pro nově nastupující studenty prvních ročníků slavnostní imatrikulace.

0

Pozměňovací návrhy Podmínek přijímacího řízení pro akad. rok 2020/2021 jdou do senátu. V souladu s platnými předpisy je předkladatel povinen nejméně 7 kalendářních dnů před projednáváním zpřístupnit tento dokument členům akademické obce fakulty způsobem umožňujícím dálkový přístup.

0

Pediatrická klinika 2. LF UK vyhlašuje další ročník Kursu vědecké činnosti pro doktorandy. Proběhne též Kurs statistického zpracování dat, určený rovněž pro studenty a pracovníky fakulty.

0

Projekt Fitmedik chce podpořit mediky ve zdravém životním stylu i při studiu a předcházet syndromu vyhoření. Podílejí se na něm medici, mladí lékaři a studenti fyzioterapie pod vedením Anny-Marie Stejskalové a je otevřen pro další zájemce...

0

Pro přidělování stipendíí platí nová pravidla.

0

Přinášíme výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku všech studijních oborů na 2. LF UK.

0

Informace o přihlašování v rámci nového kola Grantové agentury UK.

0

2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole srdečně zvou na slavnostní koncert Suity pro violoncello solo, který se uskuteční ve středu 2. října 2019 v 18.30 ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 1, Praha 1).

0

Zveme vás na workshop zaměřený na vědecké publikování, který se koná ve čtvrtek 26. 9. od 14.30 hod. Workshop proběhne v anglickém jazyce.

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro zimní semestr 2019/2020.

0

Chcete mít přehled o tom, co je nového na webu a co se děje na fakultě? Napojte se na jeden z fakultních RSS kanálů, jejichž prostřednictvím se vám budou automaticky stahovat záhlaví článků a aktualit z našeho webu...

0

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2019 lze podávat do 1. října.

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívá děkan fakulty svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a v rámci doplňovacího řízení posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu u nabízených studijních programů.

0

Zápis studentů do vyšších ročníků se bude konat dle následujícího harmonogramu.

0

Výuka tělesné výchovy končí pro obě fakulty v pátek 24. 5. 2019...