Aktuality pro studenty

0

Stručný popis fungování distančního zápisu přes modul „prijimacky“ (pdf; 639 kB).

0

Přes epidemiologickou nepřízeň osudu (nerozebírejme na tomto místě, kdo za co může) chceme naši odloženou Vědeckou konferenci uskutečnit, a to v tzv. hybridním formátu. Co to znamená?

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro podzimní kolo 2020-2. Uzávěrka přihlášek je 18. října 2020.

0

Přehled nejdůležitějších opatření a změn týkajících se studia na webu Univerzity Karlovy. Průběžně aktualizováno.

0

Vychází jako speciální číslo univerzitního časopisu Forum. Ke stažení (pdf, 5,6 MB).

0

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, je ohodnocena 3 (6) kredity, není třeba se předem registrovat kromě 21. 10 2020 a není vyžadován registrační poplatek.

0

Ve čtvrtek 3. září jednal krizový štáb 2. LF UK. Opatření související s epidemií koronaviru se stále mění v reakci na aktuální vývoj situace. Co platí na fakultě v tuto chvíli a jaká opatření vedení chystá? Informuje děkan prof. Vladimír Komárek.

0

Moje ambulance a Malé zdraví. Pro studenty a absolventy, podrobnosti v příloze.

0

Přihlašování do hodin tělesné výchovy započne 9. září 2020 pro povinné předměty14. září 2020 pro předměty volitelné.

0

Milí studenti 2. ročníku, Placement test z anglické lékařské terminologie se koná 15. 10. 2020 v 16.00.

Termíny státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství.

0

Centrum pro podporu e-learningu UK zve na podzimní akce určené všem, kteří mají zájem o e-learning a chtějí se zdokonalit v jeho tvorbě a uplatnění ve výuce.

0

Mezifakultní soutěž v běhu a cyklistice Koloběh fakult skončila 31. srpna. Po bezmála dvou měsících virtuálního soupeření vyhrála v běhu i cyklistice 2. lékařská fakulta.

0

Zápis studentů do vyšších ročníků se bude konat dle následujícího harmonogramu.

0

Děkan prof. Vladimír Komárek hovoří o aktuální situaci na 2. lékařské fakultě na konci léta 2020, o tom, jaký bude „hybridní“ podzim, a krátce se ohlíží i za událostmi letošního jara. Natočeno 27. srpna 2020.

0

Základní informace k zahájení a organizaci zimního semestru akademického roku 2020/2021, akademickým obřadům nebo zahraničním cestám.

0

1. LF UK ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí nabízí testování studentů a zaměstnanců UK, včetně jejich rodinných příslušníků, na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR. Cena pro studenty a zaměstnance UK a jejich rodinné příslušníky je 1000 Kč.

0

Přinášíme výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku všech studijních oborů na 2. LF UK.

0

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2020 lze podávat do 1. října.

0

Aktualizace k podávání žádostí do podzimního kola Fondu Mobility 2020.

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro zimní semestr 2020/2021.

0

Kubánské velvyslanectví poskytlo přehled vědeckých akcí, které se budou letos konat v Havaně.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol