Aktuality pro studenty

0

Na Erasmus pobyty – studium či stáže v zahraničí – v akademickém roce 2020/2021 se můžete stále hlásit. Vaše požadavky a přihlášky budou řešeny individuálně. Zasílejte je referentce pro vyjíždějící studenty Ing. Daně Basařové.

0

Úřední hodiny studijního oddělení v období od června do srpna najdete zde.

0

Macquarie University v australském Sydney – strategický partner Univerzity Karlovy – nabízí stipendia pro studenty z Evropy.

0

Česko-bavorská vysokoškolská agentura BTHA/BAYHOST vypisuje dva mimořádné grantové programy pro vědce a pedagogy bavorských univerzit ke spolupráci s kolegy v České republice. Zvláště vítány jsou projekty zapojující mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů). Žádosti se podávají průběžně nejpozději do 20. července 2020.

vrácení přeplatků
0

Studentům, kteří se účastnili v letním semestru výuky tělesné výchovy v externích objektech (mimo SC UK Hostivař) a podíleli se finančně na pronájmu prostor, bude vrácena částka ze nevyužité hudiny.

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat 13. a 14. 7. 2020.

0

Zveřejňujeme možnosti sportování v týdnu 1. do 7. června.

0

V souvislosti se změnami způsobenými opatřeními ohledně COVID 19 jsou stanoveny nové požadavky pro získání zápočtu z tělesné výchovy.

Státní závěrečné zkoušky (Bc. i NMgr.) pro obor Fyzioterapie se budou konat 25. 5. – 24. 6. 2020 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

0

Vše je dostupné pouze na objednávku předem. Pokud se vám mikina, tepláky či batůžek zalíbily, ale objednat jste nestihli, nezoufejte, další možnost budete mít na začátku příštího akademického roku.

Zveřejňujeme další termíny státních rigorózních zkoušek z Veřejného zdravotnictví.

Státní rigorózní zkoušky pro studenty 4. ročníku z Veřejného zdravotnictví se budou konat 23. 6. 2020 v 8.00.

0

2. LF UK přijme prodavače fakultních triček a plášťů na přibližně dvakrát dvě hodiny týdně. Pracovní doba dohodou. Vhodné pro studenta 2. LF UK.

0

Až do 30. června mají studenti a zaměstnanci UK přístup do Thieme MedOne Radiology, plnotextové kolekce z oblasti radiologie (e-knihy, případové studie RadCases, e-časopisy aj.). Více zde.

0

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo program na podporu aplikovaného výzkumu.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací pro studenty bakalářského oboru Všeobecná sestra se budou konat 4. 6. 2020 od 10.00 hod.

0

Univerzita Karlova informuje o možnostech konání státních závěrečných zkoušek, státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací (aktuální k 7. 5. 2020).

0

Zájemci o stáž na naší klinice se mohou individuálně domluvit s MUDr. Radkou Adlovou (zástupce přednosty pro výuku) prostřednictvím e-mailové adresy.

0

Jak si zacvičit v omezených podmínkách daných nařízeními vlády? Vyučující Ústavu tělesné výchovy Petr Horn a Michael Janek pro vás natočili příklad intervalového tréninku.

0

Ministerstvo školství ČR pravidelně aktualizuje důležité informace a zodpovídá často kladené otázky pro oblast vysokého školství a výzkumu a vývoje vyplývající z dopadu pandemie COVID-19 na tyto oblasti. Na stránce také najdete část věnovanou Internacionalizaci a informacím k cestování.

Státní rigorózní zkouška z Pediatrie pro studenty 3. a 4. kruhu se bude konat 15. 6., 17. 6., 18. 6. a 19. 6. 2020.

0

Otázky a odpovědi ke zrušeným jarním výzvám Fond mobility a Point 2020 zde.

0

Dům zahraniční spolupráce vytvořil webovou stránku s odpověďmi na na často kladené otázky studentů, dostupné zde.

0

Elektronické přihlašování na letní sportovní kurzy v Dobronicích bude spuštěno 16. 3., resp. 23. 3.

0

Kubánské velvyslanectví poskytlo přehled vědeckých akcí, které se budou letos konat v Havaně.

0

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Termíny rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví.