Aktuality pro studenty

Brýle pro Afriku

30. 11. 2021

Máte doma staré, nepoužívané, ale stále funkční dioptrické brýle? A věděli jste, že v Keni takové brýle stojí roční plat? Darujte brýle lidem, kteří je opravdu potřebují, ale nemohou si je dovolit.

Pro studenty funguje fakultní ombudsman

26. 11. 2021

Na základě rozhodnutí děkana fakulty prof. MUDr. Vladimíra Komárka, CSc., byla v říjnu 2021 pro české studenty na naší fakultě vytvořena pozice ombudsmana. Tuto roli bude zastávat PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D., Ph.D., z Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol.