Aktuality pro studenty

0

Strategické uskupení Central vyhlašuje výzvu pro rok 2020.

0

Studijní oddělení pro studenty IV. až VI. ročníku Všeobecného lékařství bude od 20. 1. do 24. 1. 2020 uzavřeno z důvodu dovolené.

0

S novým rokem se na Univerzitě Karlově dočasně zpřístupnil trial databáze PsycTHERAPY.

0

Rozvrhy výuky tělesné výchovy pro letní semestr 2019/2020 naleznete zde.

0

Fond Mobility UK vyhlašuje podávání přihlášek pro letní semestr 2019/2020.

0

Přihlašování proběhne elektronicky pro jednotlivé ročníky v různých termínech mezi 20. lednem a 16. únorem.

0

Konkurz na praktické stáže v Japonsku, Jižní Koree a Rusku.

0

Ústav jazyků vypisuje termíny pro jazykové testy na stáže Erasmus 2020/2021.

0

Ruth Crawford Mitchell Fellowship na Univerzitě v Pittsburghu.

0

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol Praha přijme  lékaře/ lékařku na plný úvazek.

0

Během příštích letních prázdnin (19.–25. července 2020) Résonnez uspořádá Summer International Radiology Course 2020...

0

Byl zahájen třetí ročník soutěže pro studenty do 35 let. Přihlášky do 31. 1. 2020.

0

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

0

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství.

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví.

0

Stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

0

Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře. Účelem stipendia je poskytnout příležitost účastnit se 4–6 měsíců pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol zveřejňuje termíny státní rigorózní zkoušky z Pediatrie v akademickém roce 2019/2020.

0

Seznam odborných seminářů Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN pro zimní semestr 2019–2020. Jsou přístupny odborné veřejnosti.

Termíny rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví.

0

Pro přidělování stipendíí platí nová pravidla.