Aktuality pro studenty

0

Na zasedání akademického senátu 2. LF UK ve středu 19. května od 14.30 se představí dva ze tří doposud ohlášených kandidátů na rektora UK. Vzhledem k platným protiepidemickým opatřením není možné uskutečnit setkání prezenčně. Připravili jsme přenos přes aplikaci Zoom, prostřednictvím které se můžete zapojit i do diskuse.

0

Pozvánka na sérii webinářů Research Smarter s následujícími tématy: Porozumět financování vědy; Důležitost výzkumné spolupráce; Identifikace klíčových zdrojů pro instituci – Bibliometrické analýzy v praxi.

0

Databáze, která nabízí vyvážený přehled aktuálních situací a zemí a zahrnuje populární témata z širokého spektra oborů. Knihy napsali experti z daných oborů a formou otázek a odpovědí v nich poskytují vhled do konkrétní problematiky. Zkušební přístup pouze do 5. 6. 2021 přes Portál elektronických zdrojů.

0

Výzkumná platforma pokrývající evropské a mezinárodní soutěžní právo obsahuje primární materiály od časopisů a knih po dokumenty evropských úřadů, a dále analýzy těchto dokumentů např. formou komentářů. Zkušební přístup pouze do 24. 5. 2021 přes Portál elektronických zdrojů.

Státní rigorózní zkoušky pro studenty 4. ročníku z veřejného zdravotnictví se budou konat 2. 9. 20217. 9. 2021.

Státní rigorózní zkoušky pro studenty 4. ročníku z veřejného zdravotnictví se budou konat 15. 7. 2021.

Státní rigorózní zkouška z pediatrie pro studenty 3. a 4. kruhu se bude konat 21.–24. 6. 2021.

Opravný termín státní rigorózní zkoušky z Pediatrie pro studenty 1. a 2. kruhu je stanoven na 21. 5. 2021.

0

Na oddělení Dětské neurologie Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přijmeme sekundárního lékaře/lékařku.

0

Nemocnice Prachatice nabízí krátkodobé stáže studentům vyšších ročníků a čerstvým absolventům.

0

AccessPharmacy je fulltextová databáze zpřístupňující e-knihy a referenční zdroje z oblasti farmakologie, farmacie a medicíny. Zdroj nabízí také databázi léků a videa.

0

Možnost žádat o stipendia z Fondu internacionalizace 2. LF, uzávěrka přihlášek 1. června 2021.

0

Přijďte si konečně zasportovat!

Státní rigorózní zkoušky z gynekologie a porodnictví se budou konat pro kruh č. 7 a č. 8 dnech 21., 22. a 24. 6. 2021.

Mimořádná státní rigorózní zkouška z gynekologie a porodnictví se bude konat 12. 7. 2021 v 9.00.

0

Aristotelova univerzita v Soluni zve na on-line letní školu medicínského práva a bioetiky na téma Autonomy and Health Care in the (Post)pandemic Era. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 30. dubna, resp. 31. května 2021.

0

Nadační fond Univerzity Karlovy vyhlásil 7. dubna 2021 u příležitosti výročí založení univerzity výzvu k zasílání žádostí o grantovou podporu Studenti proti pandemii. Deadline podávání projektů je 6. června 2021.

0

Po dobu různých omezení nabízí Ústav tělesné výchovy dobrovolné volnočasové sportovní aktivity.

0

Elektronické přihlašování na letní sportovní kurzy v Dobronicích začíná 19. dubna.

0

Cílem stipendijního programu je podpořit studentské výzkumné aktivity v oblasti dětské paliativní péče realizované v českém prostředí.

0

Aktualizováno (26. 4. 2021). Přinášíme shrnutí aktuálních opatření. Pro podrobnější informace, prosíme, sledujte e-maily, které průběžně všem zaměstnancům a studentům rozesílá vedení fakulty.

0

Nový program The Global Wales Postgraduate Scholarship nabízí stipendia studentům, kteří budou studovat magisterské programy na vybraných univerzitách ve Walesu.

0

Koná se v červnu a červenci 2021, přihlášky do května; informace v příloze.

0

Video Percutaneous Aortic Valve Implantation, Percutaneous Coronary Intervention, Surgical Endarterectomy je ke zhlédnutí na Youtube kanálu kliniky.

Státní rigorózní zkoušky z veřejného zdravotnictví se budou konat od 31. 5. do 3. 6. 2021.

Zveřejňujeme termíny státních rigorózních zkoušek z pediatrie: 12.–16. 4. 2021 a 21.–25. 6. 2021

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z chirurgie: 27.–29. 4. 2021 a 23.–25. 6. 2021

Termíny státní rigorózní zkoušky z vnitřního lékařství (26.–30. 4. 2021 a 21.–25. 6. 2021)

Termíny státní rigorózní zkoušky z gynekologie a porodnictví (12.–14. 4. 2021 a 21.–23. 6. 2021)