Metodické pokyny

Metodické pokyny jsou přístupné zaměstnancům 2. LF UK po přihlášení. V náhledu a v záhlaví jednotlivých dokumentů uvádíme datum jejich platnosti a účinnosti. Neúčinné dokumenty jsou označeny tmavším pozadím náhledu.

Metodický pokyn č. 3/2019

3. 5. 2019

Skartační řízení na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 2.5.2019
Účinnost: od 2.5.2019
Gestor: Sekretariát děkanátu