Metodické pokyny

Metodické pokyny jsou přístupné zaměstnancům 2. LF UK po přihlášení. V náhledu a v záhlaví jednotlivých dokumentů uvádíme datum jejich platnosti a účinnosti. Účinné dokumenty jsou označeny tmavším pozadím náhledu.

Metodický pokyn č. 2/2022

1. 6. 2022

Pravidla pro stanovení příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a pravidla pro poskytnutí dodatkové dovolené za práce zvlášť obtížné

Platnost: 1. 6. 2022
Účinnost: od 1. 6. 2022
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 

Metodický pokyn č. 1/2020

1. 7. 2020

Pravidla pro stanovení příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a pravidla pro poskytnutí dodatkové dovolené za práce zvlášť obtížné

Platnost: 1. 7. 2020
Účinnost: od 1. 7. 2020
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: MP 2/2022