O čem a jak přemýšlejí studenti Všeobecného lékařství 1. ročníku 2. lékařské fakulty UK?

K výsostným kvalitám odborníků patří vyjma expertízy i schopnost tuto expertízu předávat. A to nejen v mluvené, ale především i psané podobě. V ideálním případě s aspirací na formu textové produkce, která přesahuje tuzemské podmínky a plní mezinárodní nároky. Postupné osvojení těchto schopností umožní našim budoucím lékařům/lékařkám podělit se o své medicínské názory a objevy po celém světě.

Prvním krokem k osvojení tohoto umu jsou právě povinné eseje 1. ročníku 2. LF UK na jedno z nabídnutých témat. Přestože lze rozsah prací považovat za skromný, nelze podcenit náročnost a význam takového úkolu. Eseje vznáší nárok na precizní formulaci poznání do srozumitelných názorů v elegantní argumentační formě. Kladou nárok na stylistiku a všechny formální požadavky odborných textů. Malý rozsah nutí k velmi náročné kvalitní přesnosti formulaci jednotlivých tvrzení na omezeném prostoru. 

Osvojení si přijatelné formy vědeckého přednesu zůstává jistě životní výzvou každého angažovaného odborníka. A právě proto není nikdy příliš brzy začít s tímto řemeslným nárokem. Přestože tedy práce našich studentů považujeme za první projevy vědecké aktivity ve standardizované formě, nijak nepodceňujeme jejich kvalitu. Pro ilustraci nabízíme níže publikované eseje.

Na naše doporučení a se svolením autorů je nabízíme čtenáři k nahlédnutí. Tyto práce považujeme za výborný projev píle nastoupivšího studenta a současně je uznáváme za adekvátní platnému vědeckému jazyku. Doporučujeme také novým studentům se s těmito pracemi seznámit nejen kvůli poučení, ale i inspiraci pro jejich vlastní standardy.

Mgr. et Mgr. Jaromír Škoda
Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK, září 2021


Ukázky zajímavých prací:

2020–2021
2019–2020
2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
Vytvořeno: 28. 11. 2014 / Upraveno: 18. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor