Výuka

Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK zajišťuje výuku v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství, v bakalářském studijním programu Fyzioterapie a v bakalářském programu Všeobecná sestra.

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):

Všeobecné lékařství

1. ročník

4. ročník

Lékařská psychologie SIS Moodle

Fyzioterapie – Bc. studium

1. ročník

Všeobecná sestra – Bc. studium

1. ročník

Povolené absence

Poslední aktualizace: 18. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor