Povolené absence

Opatření vedoucího Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny

  1. Rozsah absencí z povinné části výuky, jejichž důvody není nutné dokladovat písemně, nesmí přesáhnout 20 %. Týká se všech vyučovaných předmětů bakalářských a magisterských oborů.
  2. Případné další absence nepřesahující 30 % povinné výuky budou nahrazeny přezkoušením a písemným zpracováním předem domluveného tématu.
  3. Při rozsahu absencí nad 30 % povinné výuky se postupuje podle opatření děkana č. 1/2011.
  4. Zpravidla to odpovídá jednomu dni souvislé výuky v blocích (4. roč.) a maximálně dvěma absencím v semestrální výuce (1. roč.).
     

Opatření nabývá účinnosti dnem 21. 2. 2011

Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
vedoucí ústavu

Opatření děkana

Poslední aktualizace: 18. 10. 2021 / Administrátor