O čem a jak přemýšlejí studenti Všeobecného lékařství 1. ročníku 2. lékařské fakulty UK?

I v době vážné krize českého zdravotnictví se desítky, ba stovky mladých lidí rozhodují pro studium medicíny a profesní kariéru ve zdravotnictví. Je to v naprosté většině rozhodnutí celoživotní, jež nelze snadno změnit a jež je natrvalo připoutá k určitému světu a prostředí. Již to samo o sobě je dnes mimořádné a nezvyklé. Profese lékaře/lékařky je pro ně zajímavá, přitažlivá, přes veřejné protesty a evidentní nepohodu mnoha starších kolegů. Stojí jim za mnoho úsilí a energie, jež musí vydávat při zvládání nelehkých zkoušek a plnění všech dalších studijních povinností. V rámci dvousemestrálního předmětu Humanitní základy lékařství, který naši medici absolvují v prvním ročníku, zpracovávají esej na jimi vybraný problém etického, filosofického či příbuzného humanitně vědního rázu. Mohou si vybrat některý z navržených citátů, nebo si najdou citát jiný, případně reflektují téma z přednášek daného cyklu. Ve svých pracích vyjadřují své osobní názory a přesvědčení, své zaujetí pro medicínu, jež mají na začátku svého studia. Vyjadřují ale také kritické postřehy vůči jevům a procesům, které se v ní nebo v širší společnosti odehrávají. Mnohé z těchto prací jsou nesmírně inspirativní a i starším kolegům by jistě připomněly jejich dřívější (mladické?) naděje a představy, které se postupně asi z každodenní rutiny vytrácejí, nikdy však nemizí zcela. Rádi bychom dali prostor pro zveřejnění některých studentských prací, neboť jsme přesvědčeni, že mohou ukázat, s jakými představami a odhodláním mladá generace na lékařské fakulty nastupuje, jak vnímá určité problémy, jaká vidí řešení. Publikujeme jejich práce jako vzkazy mediků nám ostatním, ať již medicínu provozujeme nebo v ní či zdravotnickém školství pracujeme jako nelékaři. Stejně tak zajímavé mohou být pro studenty lékařství i dalších oborů této i jiných fakult.

V současné době je vše kolem nás v neustálém pohybu, mění se role lékaře, pacienta, učitele, žáka, ve všech se dnes učíme jeden od druhého a od sebe navzájem. Dejme nyní příležitost začínajícím studentům uvést čtenáře do jejich myšlenkového a prožitkového světa a nechat se jím inspirovat. Mladí lidé mají plné právo vyjádřit svou naději dělat věci dobře a lépe. Vstupují do medicíny ne proto, aby rozšířili řady nespokojených, ale aby realizovali svá přání a představy o tom, co znamená být dobrým lékařem a lékařkou.

Pokusme se jim naslouchat možná i proto, abychom si nejen připomněli své postoje, ale abychom lépe rozuměli tomu, co od nás očekávají, v co doufají v dalších ročnících. Setkání se stejnými studenty ve vyšších ročnících jsou někdy plná zklamaných nadějí nebo alespoň nenaplněných přání. Jednotlivé studentské práce se snažíme vybírat po pečlivém zvážení z mnoha velmi hezkých příspěvků.

PhDr. Eva Křížová, Ph.D., PhDr. Ingrid Strobachová
Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK, březen 2011


Ukázky zajímavých prací:
Designer babies
Chyby lékařů
Lékař a společnost
Pokud přemýšlíme o krajině
Role státu ve věci povinného očkování dětí
Sloboda – zmysel života?
Svoboda a nezávislost

Práce z akademického roku 2017/2018
Práce z akademického roku 2016/2017
Práce z akademického roku 2015/2016
Práce z akademického roku 2014/2015
Práce z akademického roku 2013/2014

Vydáno: 28. 11. 2014 / Poslední aktualizace: 26. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor