Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Petra Dohnalová Ústav soudního lékařství
JUDr. Adam Doležal, LL.M. Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny
MUDr. Radek Doležel, Ph.D. Chirurgická klinika ÚVN 973 202 899
prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 100
prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc. Oční klinika dětí a dospělých 224 432 700
MUDr. Jan Doul, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 257 296 410
MUDr. Tereza Doušová Pediatrická klinika 224 432 294
MUDr. Jiří Drábek, Ph.D. Interní klinika 224 434 070
Mgr. Barbora Dratvová Pediatrická klinika
prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. Ústav anatomie 257 296 236
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie 224 435 350
Ing. Pavel Dřímal Klinika dětské neurologie 224 436 789
doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D. Dětská psychiatrická klinika 224 433 458
Ing. Kateřina Dunovská Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 345
MUDr. Václav Durdil Kardiologická klinika 224 434 964
doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 471
RNDr. Petra Dušátková, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 026
doc. MUDr. Jiří Dušek, CSc. Pediatrická klinika 224 432 074
MUDr. Irena Dušková Ústav soudního lékařství
MUDr. Petra Dvořáková Ústav histologie a embryologie 257 296 252
Mgr. Drahomíra Dvořáková Ústav vědeckých informací 224 435 844
JUDr. Vladimíra Dvořáková Ústav ošetřovatelství 224 437 000
Mgr. Lenka Dvořáková Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 545
MUDr. Petra Dytrych, Ph.D. Klinika ušní, nosní a krční 224 432 658
MUDr. Barbora East, Ph.D. Chirurgická klinika 224 434 101
MUDr. Matyáš Ebel Klinika dětské neurologie 224 433 335
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 450
Antonín Ehrenberger Správa budov 257 296 116
RNDr. Renata Eisenhammerová Sekretariát děkanátu 224 435 890
Ing. Renáta El Bourahi Oddělení pro vědu a výzkum 224 435 828
RNDr. Lenka Elblová, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 026
Ing. Marie Eliášová Ústav fyziologie 257 296 402
MUDr. Petr Fábera Neurologická klinika
Mgr. Petra Fabingerová Ústav jazyků 224 435 815
doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 224 434 258
Dana Faltová Oční klinika dětí a dospělých 224 432 701
Hana Feixová Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 404
Mgr. Martina Fejtková Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 487
doc. MUDr. Filip Fencl, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 059
MUDr. Radovan Fiala, Ph.D. Klinika kardiovaskulární chirurgie 224 435 264
MUDr. Jiří Fiedler Kardiologická klinika 224 434 901
doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D. Pneumologická klinika 224 436 659
MUDr. Martin Filaun, CSc. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 404
doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc. Oční klinika dětí a dospělých 224 432 703
MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 224 432 140
RNDr. Karel Fišer, Ph.D. Ústav bioinformatiky 224 436 489
MUDr. Hana Fišerová Klinika ušní, nosní a krční 224 432 651
Vlastimila Forejtová Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 643
MUDr. Renata Formánková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 534
PhDr. Josef Förster, Ph.D. Ústav jazyků 224 435 809

Stránky