Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Nino Palavandishvili Klinika dětské hematologie a onkologie Email
prof. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D. Ústav imunologie 224435963 Email
MUDr. Sabina Pálová, Ph.D. Interní klinika 224434001 Email
RNDr. Lenka Palová Jelínková, Ph.D. Ústav imunologie 224435961 Email
Stanislava Palowska Studijní oddělení 224435810 Email
Aakash Pant Ústav fyziologie 257296220 Email
MUDr. Jaroslav Pantoflíček, Ph.D. Chirurgická klinika ÚVN 973203415 Email
RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D. Ústav imunologie 224435971 Email
Ing. Jana Pařízková Neurologická klinika Email
MUDr. Jan Pastor Ústav anatomie Email
doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 224434203 Email
MUDr. Jaroslava Paulasová - Schwabová, Ph.D. Neurologická klinika 224436860 Email
MUDr. Petr Pavlíček Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224435456 Email
RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. Interní klinika 224434001 Email
doc. MUDr. Michal Pazderník, Ph.D. Kardiologická klinika 234434901 Email
MUDr. Filip Pazdírek, Ph.D. Chirurgická klinika 224434103 Email
Michaela Pecharová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224439260 Email
RNDr. Petra Peldová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky Email
Bc. Kristýna Pěničková Ústav fyziologie Email
Ing. Lucie Peterková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie Email
MUDr. Bořivoj Petrák, CSc. Klinika dětské neurologie 224433834 Email
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc. Klinika infekčních nemocí 266082471 Email
MUDr. Dita Pichlerová, Ph.D. Interní klinika Email
Mgr. Iva Pisková Klinika ušní, nosní a krční Email
MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D. Geriatrická interní klinika 224434552 Email
MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D. Ústav fyziologie 257296201 Email
MUDr. Lukáš Plachý, Ph.D. Pediatrická klinika 224432288 Email
MUDr. Marek Pluta, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 224434202 Email
Petra Poděbradská Ústav patologie a molekulární medicíny 224435601 Email
Mgr. Tereza Podolská Klinika dětské hematologie a onkologie 224436585 Email
MUDr. Michal Podrazil, Ph.D. Ústav imunologie 224435983 Email
doc. MUDr. Radek Pohnán, Ph.D. Chirurgická klinika ÚVN Email
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. Pediatrická klinika 224432088 Email
doc. MUDr. Pavel Pochop, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých 224432750 Email
MUDr. Jan Pokorný Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224435542 Email
Bc. Daniela Polanecká Geriatrická interní klinika 224434561 Email
Mgr. Alexandra Polášková Ústav vědeckých informací 224435873 Email
MUDr. Sylvia Polívková, Ph.D. Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny Email
Ing. Tereza Popelková Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257296301 Email
Mgr. Jana Populová Ústav fyziologie Email
MUDr. Rudolf Poruban, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224432985 Email
PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436524 Email
Suhanya Veronica Prasad, M.Sc., Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie Email
Mgr. Darina Prchalová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 257296740 Email
Kristýna Pribilinec Oddělení pro vědu a výzkum 224435839 Email
MUDr. Nora Profantová Klinika zobrazovacích metod Email
MUDr. Michal Procházka Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224435543 Email
MUDr. Ivan Procházka Ústav soudního lékařství 266083449 Email
Zdeněk Procházka Oddělení technické podpory 224435859 Email
Ing. Ctirad Procházka Oddělení informačních systémů Email
MUDr. Kamila Procházková, Ph.D. Ústav histologie a embryologie 257296251 Email
Bc. Kamila Procházková Oddělení pro vědu a výzkum 224435829 Email
Bc. Helena Procházková Management a systémové procesy 224435870 Email
Dagmar Procházková Ústav neurověd 257296420 Email
Mgr. Natálie Procházková Ústav fyziologie 257296200 Email
doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D. Pediatrická klinika 224432292 Email
prof. MUDr. Richard Průša, CSc. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224435300 Email
Mgr. Kateřina Průšová Ústav ošetřovatelství 224435884 Email
Ing. Yeva Prysiazhniuk Ústav patologické fyziologie 257296308 Email
Šárka Přechová Urologická klinika Email
doc. MUDr. Jan Příborský, CSc. Ústav farmakologie 257296454 Email
MUDr. Ondřej Příman Urologická klinika 224434816 Email
MUDr. Jiří Pudil Chirurgická klinika ÚVN 973203415 Email
MUDr. Veronika Puchnerová Kardiologická klinika Email
MUDr. Eva Pýchová Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 224435860 Email