Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Radek Pádr Klinika zobrazovacích metod 224 438 103
doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D. Ústav imunologie 224 435 963
MUDr. Sabina Pálová, Ph.D. Interní klinika 224 434 001
RNDr. Lenka Palová Jelínková, Ph.D. Ústav imunologie 224 435 961
Stanislava Palowska Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 224 435 810
MUDr. Jaroslav Pantoflíček, Ph.D. Chirurgická klinika ÚVN 973 203 415
Mgr. Zuzana Paračková Ústav imunologie 224 435 971
MUDr. Martina Pařízková Neurologická klinika 224 436 879
MUDr. Jan Pastor Ústav anatomie
doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 224 434 203
Eva Patrovičová Oddělení technické podpory 224 435 866
MUDr. Jaroslava Paulasová - Schwabová, Ph.D. Neurologická klinika 224 436 860
MUDr. Petr Pavlíček Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 456
RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. Interní klinika 224 434 001
MUDr. Michal Pazderník, Ph.D. Kardiologická klinika 234 434 901
MUDr. Filip Pazdírek Chirurgická klinika
MDDr. Jiří Pečenka Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 171
Michaela Pecharová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 260
RNDr. Petra Peldová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky
MUDr. Martina Pelichovská Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 435 476
Ing. Lucie Peterková Klinika dětské hematologie a onkologie
MUDr. Bořivoj Petrák, CSc. Klinika dětské neurologie 224 433 834
Ing. Michaela Petrovičová Ústav neurověd
MUDr. Lenka Petruželková, Ph.D. Pediatrická klinika
MUDr. Roman Piecha Interní klinika
Ing. Lenka Piherová Ústav biologie a lékařské genetiky
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc. Klinika infekčních nemocí 266 082 620
prof. MUDr. Jan Piťha, CSc. Interní klinika 224 434 003
MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D. Interní klinika 224 434 067
MUDr. Marek Pluta, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 224 434 202
Petra Poděbradská Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 601
MUDr. Michal Podrazil, Ph.D. Ústav imunologie 224 435 983
MUDr. Radek Pohnán, Ph.D. Chirurgická klinika ÚVN
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. Pediatrická klinika 224 432 088
doc. MUDr. Pavel Pochop, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých 224 432 750
MUDr. Petra Pokorná Onkologická klinika 224 434 745
MUDr. Jan Pokorný Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 435 542
Bc. Kateřina Poláčková Pediatrická klinika
Bc. Daniela Polanecká Interní klinika 224 434 001
Mgr. Alexandra Polášková Ústav vědeckých informací 224 435 873
Ing. Tereza Popelková Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 257 296 301
MUDr. Rudolf Poruban, Ph.D. Dětské kardiocentrum 224 432 985
PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 524
Mgr. Jana Prášilová Pediatrická klinika 224 435 387
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Onkologická klinika 224 434 700
Mgr. Darina Prchalová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 257 296 152
MUDr. Ivan Procházka Ústav soudního lékařství 266 083 449
MUDr. Michal Procházka Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 435 543
Zdeněk Procházka Oddělení technické podpory 224 435 859
Miloš Procházka Správa budov 257 296 111
MUDr. Kamila Procházková, Ph.D. Ústav histologie a embryologie 257 296 153
Andrea Procházková, DiS. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 224 432 501
Dagmar Procházková Ústav neurověd 257 296 420
Mgr. Natálie Procházková Ústav fyziologie 257 296 200
MUDr. Zuzana Prouzová Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 622
doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 292
prof. MUDr. Richard Průša, CSc. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 224 435 300
MUDr. Jana Přeučilová Interní klinika 224 434 400
doc. MUDr. Jan Příborský, CSc. Ústav farmakologie 257 296 454
MUDr. Ondřej Příman Urologická klinika 224 434 816
MUDr. Jiří Pudil Chirurgická klinika ÚVN 973 203 415
Bc. Pavlína Pucholtová, DiS. Ekonomické oddělení 224 435 822
Rudolf Půta Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 608
MUDr. Eva Pýchová Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 224 435 860