Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
MUDr. Barbora Obermannová, Ph.D. Pediatrická klinika 224 432 292
Bc. Eliška Obešlová Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 642
MUDr. Iva Obstová Dermatovenerologická klinika
Jana Ocelková, DiS. Studijní oddělení 224 435 864
MUDr. Milan Odehnal, MBA Oční klinika dětí a dospělých 224 432 704
BcA. Carl Olson, B.Sc. Ústav fyziologie
prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D. Interní klinika 224 434 001
prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. Sekretariát děkanátu 224 435 802
Mgr. Kamila Otáhalová Ústav jazyků 224 435 815