Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Mgr. Markéta Gáboríková Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 201
Mgr. Jan Gajdošík Ústav tělesné výchovy 272 082 506
Lucie Galdová, DiS. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 580
MUDr. Roman Gebauer Dětské kardiocentrum
MUDr. Lucie Gernertová Klinika ušní, nosní a krční
Mgr. Jan Geryk, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 515
MUDr. Michal Goetz, Ph.D. Dětská psychiatrická klinika 224 433 468
doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc. Ústav epidemiologie 257 296 431
Veronika Grecová Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 521
MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 618
Srđan Grušanović, M.Sc. Klinika dětské hematologie a onkologie